DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Il66r


Po jednačbi (8) imademo: ; ;
Ao ^:=^ A ~\~ a — b T
"
. Ao ~"A = a — b T 10.


Ako učinimo vise opažanja na normalnom barometru (Fortini) pa ova re(
luciramo na 0*´0 to dobijemo /lo, istodobno opažamo A t j . faktično odčitanje
ua Aneroidu i T teniparaturu aneroida u Cels,


Te vriodnosti zamienjene u jednaćbu (10) dadu više jednačba iz kojih
se onda izraćuuaju koefidenti (a) {h).
Opažanja za izračinianje konstanta {a) {b) za holoster kr. gospodarskog
i šunutr^ko^´ učilišta n-Križevcih.


1
j Ao A Ao --A T(Holost)|
1


: 752-()2 " 7 53-42 — 1-40 13-4 ;


; 752´62 751-41 + 1*21 — 4-1
749"´85 790-09 ^ —0-24 U-6
747´42 740-61 +0*81 !0-6 i


745-72 748*01 — 2-29 11-1 Ij
; ,746-82 744-32´. + 2-50 11-4 1
i-741-GO^ 750-O2´ —8-92 313
1 750-C)l 752-21 —1-60 22´ 5


737-8]-739-01 ~1´20 ^ — 2-4
1 730-41 738-12 + 1-29 — 5´6 j
1 739-01 .740-51 — 1-50 14 0 ;
´ 741-31 742-5] — 1-20 ^ 3-3 1
^ 742-21 748-51 — 6*30 .26-1


744-21 743-16 + r05 15-8 I
743-61 742-62 +0-99 — 6-8 1
; 738*21 739*81 --1-60 15-8
; 737-90 739´4l´´ —1-51 18-1
: 748-10 748-82 +0-62 -— 1-3,


1


Vriednosti u tabeli zamienjene u jeđnačbu 10 daju onda sliedeći red jed


načba:
40
21
24
92


m


60
81
20
29