DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 25     <-- 25 -->        PDF

~ 165 ~


Aneroid-barometer ili holoster.


Ovaj stroj, kojega prije opisasmo, praktičniji je za mjerenje visinah, ođčitanjo
biva mnogo točnije, a i transport holostera je laglji, nego običnog Fortini-
barometra.


Računanje visina biva po formulah za običan barometar.


Postupak : Na odabranih točkah, od kojih absolutnu ili relativnu visinu
znati želimo, odčitamo čim moguće točnije barom, visinu, temparaturu
stroja i zraka.


Stroj držimo vodoravno, shodno jest, po staklu lagano olovkom ili prstom
udariti, zada se tromost kazala odstrani. Stroj neka leži u kutiji, i neka je
od sunca uklonjen.


Barom, visine odčitamo najtočnije medju 9^ i 11^ prije podne i 2^ — 5^
posije podne.
Elementarne promjene kao kiša i vjetar, jako djeluju na barometer, s toga
se onda neopaža. Isto tako svako drmanje škodi stroju.
Izpravak barometr. visina. Opažane visine na holosteru imadu
se izpraviti i to: poradi temperature stroja i radi same konstrukcije


1. Svaka na holosteru odčitana visina A^ morala bi biti jednaka barometrijskoj
(Fortini) visini Ao na istoj točki ako se temperatura žive na 0*^ 0
reducira; nu to nikada nije, već obstoji jedna diferencija (A)^ ovo je prva
pogrieška te može biti ±.
2. Položaj kazala nije odvisan samo od tlaka zraka, već i od temperature
stroja, ova promjena nije tako jednostavna kao kod običnog barometra (Fortini),
te je za svaki pojedini holoster različita, ima se dakle za svaki napose
opredieliti.
Neka je promjena == & T. Gdje je T temp. stroja, (6) poseban koeficient,
koji jest uviek (—) jer za veću temp. stroja i kazalo više pokazuje, za T=0
jest 5 = 0; onda jest: Ao = A± a — 52^ ....... 8.


Opredieljenje konstanta (a), (b).


Ovo opredieljenje biva tako, da se više opažanja na običnom barometru
(Fortini) zatim na holosteru čini, uz to se istodobno opažaju i temperature
zraka, temperature holostera i običnog barometra.


Ova se opažanja točno bilježe u posebnoj tablici.
Na temelju ovih mnogobrojnih (10—20) opažanja, možno je opredieliti
(a,) (&,) za svaki pojedini stroj.
Kr. gosp. i šumarsko učilište imade u tehničkom kabinetu jedan takav
holoster, te sam za isti konstante, «, b, opredielio.
Za točnije opredieljenje ovih konstanta, neka se prave opažanja na raznih
visinah, tako da budu i visine i temperature dosta brojno različite.
Računanje visina (F) biva onda po formuli;


7 = 18382 ^, -^ (1 + -^ ) . . . 9.