DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 164 —


Kod kotiranja terraina, mjere se visine kotara u obsegii od 1000—4000«^,
zatim se odabere drugi kotar i t., d.


Veće točnosti radi, preporučuje se barem visinu one točke, koju kao temeljnu
odaberemo (relati\^a visina) nakon 2—3 sata rada, opet opažati, ako se pokaže
kakova razlika izmedju barom, visine prije i sada, to se ta razlika, proporcionalno
vremenu podjeli medju ostale točke, zato je kod opažanja potreban
dnevnik barom, opažanja.


Dnevnik barom, opažanja.


Vrieme opažanja Temp. Temp.


Barom,


Točka zraka barom. 0 p azk a


visina


C C


datum sat minuta


1 8. n. 8 30 640*5 7-5 8 Tem, točka
2 9 0 646-3 8 8 Na putu


5)


3 n 9 35 650-2 8-7 10 »


4 n 10 20 651-8 10 11


»


1 n 10 50 642-4 12 11-5 Tem. točka


Ovdje se vidi da temeljna točka (1) imade u 8^ 30°^ visinu 640-5^ (7, u
10^ 50^ imade 642-4, razlika t, j . 1*9 ^ podjeli se na ostala ođčitanja baro^
metra proporc. vremenu.


Imademo 10^ 50"^ — 8^ 80°^ = 2^ 20°^ = 140°^
641-9 — 640-5 = 1-4 : 1-4 : 140 = 0-01.
Uzmimo da ostane visina prve točke sa 640-5 ^ kao mjerodavna; onda
je izpravljena barom, visina točke 2,
646-3 — 30. 0-01 = 645*3 - 0*3 == 646´ ^
Barom, visina točke 3 jest:
650-2 — 65.0-01 = 650-2 — 0*65 = 649-55 %
Barom, visina točke 4 jest:


651-8 - 110.0-01 ==651-8 - MO = 650-70 ^ napokon:
Barom, visina točke 1 jest:
641-9 — 140 .0-01 = 641-9 — 1-40 = 6,40-5 %,
Na temelju ovih barom, opažanja opredieljuje se visina onako, kako prije
napomenusmo.