DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 156 —


sa kolešcem, koje je učvršćeno sa kazalom (e). Micanje kazala vidi se na razdieljenom
obsegu.
Djelovanje jest sliedeće:


Promjenom zračnog tlaka, steže se i razteže zrakoprazna cjev, ovo se
stezanje i raztezanje prenaša sjstemoin poluga i kolešca na kazalo, a ovo opet
pokazuje mienu na razdieljenom obodu, na skali.


Kazalom (f) fiksira se položaj kazala (e).


Razdieljenje skale može biti prema običnom barometru udešeno.


Sravnjivanja radi sa barometrom, dade se kazalo aneroida povoljno kretati,
slično kao kazalo na običnoj uri.


Aueroid od Naudet-a Hi kratko „Holoster". (Barometer liolosterique).


Holoster jest barometar, koji je samo iz kovine sastavljen.


Holoster (si. 2.) sastoji iz jedne zrakoprazne kutije (K), gornji dio ili poklop
(p) jest veoma tanak i ćutljiv, te je centrično valovit, poradi povećanja
plohe, tlaku zraka izložene,


S otim poklopom jest u savezu stup (S)^ koji svako gibanje poklopa
pruti. Na stupcu Tud koji nije u savezu sa kutijom, učvršćena je u držalu
široka ocelna Ijeva {L) koja je podvinuta pod oštru prizmu (r) na stupu se
nalazećoj.


Sa Ijevom jest u savezu poluga {h) koja prelazi u prutič (0, ova tlači
ručicu (r), ako je stroj u nizini ili priteže ručicu, ako je stroj u visini.


Ručica je u savezu sa vratilcem {v) na koji je pričvršćen štapić (1).


Na štapiću jest lančić (m) koji se ornata okolo vretenca {d) na kojem je
kazalo {z).
Djelovanje jest sliedeće:
Ako se nalazimo sa strojem na nizkom mjestu, onda se uslied tlaka spušta


stup {S) a šnjime Ijeva {L)\ poluga {h) i štapić {t) se krene na desnu stranu,
a lančić odvine vretence (đ) sa kazalom {0) na desnu stranu t. j . holoster pokazuje
visoko.


Ako se popnemo na višje mjesto, onda se stup (S), leva {L) i poluga {h)
podignu, štapić (0, krene se usljed toga na Ijevu stranu, vretence se uslied
djelovanja finog perca (i) zavine i kazalo krene na Ijevu stranu, holoster pokazuje
nizko.


Za da ostane ručica u kontaktu sa prutićem, to imade ručica na protivnoj
strani krugljicu (/), koja, kada se prutić digne (kod padanja tlaka) ručicu


(r) u dodiru sa prutićem
(z) drži.
Vijkom (6) izpod stupa {d) dade se regulirati pruživost pera, a time kazalo
kretati, kod sravnivanja sa normalnim barometrom. Cieli ovaj mehanizam
počiva na ploči {B) koja je učvršćena na tlu čitavog stroja. Na stupcu (^) jest
podloga (e) na kojoj se kreće vreteno kazala.
Skala je razdieljeua na holosteru kr. gosp, i šum. učilišta, tako, da pokumuje
tlak zraka od 590^ do 790.P