DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1885 str. 1     <-- 1 -->        PDF

umitiM lili.


-H4-H-


Br. 4. u ZAGREBU, 1. travnja 1883, God. IX.


Šumarstvo u Dalmaciji.


Priobćuje Ferdo Zickmuiulovskjs c. kr. ^emalj. šum. nadzornik/


Šumarstvo u kraljevini Dalmaciji vidno napreduje, uzprkos mnogobrojnih
potežkoća i neprilika, kojimi se isto od nedavna bori<"i imalo. Danas i u tom
pogledu nastaše bolji odnošaji, da je tome u istinu tako, dokazuju medju
ostalim i sliedeće činjenice. Kako je poznato, obratila je vlada osobitu skrb,
uredjenju bujica po dalmatinskom kršu, te su u tom obziru osobito duž Cikole
kraj Sinja jur liepi uspjesi polučeni. Što se pako dalnjih mjera u tom
pogledu tiče, to je spomenuti u pogledu radnja, poduzetih oko uredjenja bujica
Krmišlja i Drenovcice u Boki kotorskoj sliedeće: U području Krmišlja započete
su jur radnje izpod austrijske medje, dočim su i zbog postignuća dozvole
za izvođenje sličnih radnja preko medje, na crnogorskoj strani, koje će po
osnovi i proračunu c. kr. šumarskog nadzorničtva tražiti trošak od 3.000 for.,
jur podneseni ministarstvu shodni predloži.


Za uredjenje bujice Drenovcice, u gornjem području, osnovane su po c. kr.
tehnicih radnje troškom od 6,900 for., te bi se te radnje imale dovršiti u razđobju
od trijuh godina. Za uredjenje ove bujice u srednjem teku, izradjuje se
takodjer već osnova i proračun, a posije spoznanja svih troškova t. j . onih u
gornjem području kao i onih u srednjem teku, biti će sukoristnici i zemlja pozvani,
da ustanove prinose, u razmjerju kako to propisuje dotični zakon od
ao. lipnja 1884., glasom kojeg imadu 50^0 troškova podmiriti interesenti i
zemlja, 50^/^, pako država.


Za omogućiti pako, što prije početak tih za obćinii G-rbaljsku toli važnih
radnja, stavilo je ministarstvo već ove godine za te radnje svotu od 2.200 for.
namjestničtvu na razpoloženje, te će se odnosne radnje čim skorije započeti.
Osim toga pako nastavljaju se i radnje oko uredjenja bujica Bukovice, Zduš,
Vrlika-Zduš, potoka Ravno, Mula Ivod Kotora, Yelje kod Knina i t. d-, u okružjih
Kninskom, Sinjskom, Spljetskom, Benkovačkom i Imotskom,


Sadanji godišnji troškovi, oko uredjei»ja bujica i potoka te pošumljenja
goljeti, iznašaju 15.000 for, .
Toliko u pogledu najprećih ovogodišnjih radnja oko uredjenja bujica.


io