DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 59^ ~.
kad se Dunav i Sava zararzne, pokrivaju i bosanske rieke na stotine pataka,
gusaka i drugih vodenih ptica.


Isto tako stojimo i sa barskimi pticami (Sumpfwilđ); i ove se skrivaju
po močvarah Neretve si njezinih pritocih u velikom množtvu. Osim toga
valja mi spomenuti naročito veliku močvaru t: zv. Mostarsko blato, koja leži
sjcveroiztočno od Mostai-a i koja osobito obiluje bekasinam. Vriedno je zabilježiti
i to, da po ovih močvarah žive i stalno prebivaju obe vi-sti gemova
(pelikana), labudovi, flamingo, gizdavi ždral (Jungfrauenkranich) i množtvo
drugih eksotičnih ptica. ,


Prelazimo na grabežljivu zvjerad.
Medvjeda možeš još svuda naći, često i u blizini samih gradova. Tako
živi on redovito u planini oko Vrbanje — selo, jedva 4 sata udaljeno od Banjaluke,
isto tako nalazi se oko sela Ivanjske, koje leži od Banjaluke kao i Vrbanje.
Najviše medvjeda ima u Dinarskih alpah, u prašumah oko Travnika, Nevesinja
i u Ergut-planini.
Veoma riedko nalazi se u posjeđnutih zemljah ris; ali kurjaka ima
po svih predjelih Bosne i Hercogovine. Pa i kod Banjaluke, i to baš u blizini
same varoši; no ipak nigdje valjda toliko kao kod Omarske i Maglaja.
Pisac pripovieda o raznih dogadjajih kurjaka što ih je u Bosnoj koje
vidio koje čuo. Kako ga je prvi put srieo, kako su kod Travnika stražara, a
kod Maglaja ženu raztrgali; kako je u Omarskoj. „odsječni savjetnik" dva vuka
kroz prozor ubio, što su sve dakako pouzdani znaci da ih tamo silesija ima.
Za nas su to isto tako obični pojavi kao i za svakoga Bošnjaka ili eru, jer sve
ovo dogadjalo se a i događjat će se kod nas i po naših šumah. U stvari je
žalostna pojava, ali ođkloniti se lako nemože, jer dokle bude ove zvjeradi u
Bosnoj i Srbiji, dotle će biti i kod nas, barem i po krajiških šumah, kada
lako zimi po ledu preko Save prelaze i prelazit će.
Lisica i kuna. — nastavlja pisac dalje — ima po svih bosanskih
šumah mnogo; j az a va c a samo po sjevernih predjelih. U Hercegovini,
gdje prevladjuje Krš, riedko se vidja i kuna i lisica, samo oko Nevesinja nalaze
se u znatnijoj množini. Ali zato je tvor u velikoj množim. Lasica se
riedko vidja, isto tako hrčak i tekunica.
Krilatih grabežljivaca ima svuda po posjeđnutih zemljah množtvo, i to
veoma interesantnih vrsti. Tu je snažni brkati orao (Bartgeier), . ona smjela
lopovština, koji po alpah već u bajku prošao; istina riedak je i ovdje kao
i svuda, no tek može se vidjeti, i to u pustih planinah južne Hercegovine na
ime onih dielovih ovih planina koje sa Crnomgorom graniče, Obe druge vrsti
velikog jastreba ~ bieli i golemi jastreb (Kuttengeier) obični su ovdje pojavi.
Od ovoga prvoga ima silesija osobito po Hercegovini, onaj drugi naprotiv
kao značajna ptica prašume europskog iztoka živi ponajviše po šumovitoj Bosnoj.
Pa i mali egipatski jastreb mrcinar i jastreb žmuljar živi u kršovitih predjelih
Hercegovine u znatnoj množini.