DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 57 —


svake valjane šumarske uprave, a hoćemo ii i mi u istinu ovu, treba da odstranimo
i jednu glavnih zaprieka t. j . nepravedno i nedostatno dosadanje
paušalovanje šumarskog osoblja.


Divljač i lov u Bosni i Hercegovini.


Frankfurtski „Algem. Forst- u. Jagđ-Zeitung" donese u svojoj svezci za
mjesec studeni p. g. opis ili bolje naznaku divljači, koja se u posjednutih zem-
Ijah nalazi, a ujedno i sliku tamošnjih lovskih prilika. Ovo je u podužem
listu nacrtao vitez Ernst Dombrovski na osnovu svoga vlastitoga iztraživanja i
na vjerodostojnom kazivanju nekoga austrijskoga častnika, koji je u tome pogledu
Hercegovinu proučio, dočim Je g. Dombrovski osobno najsjeverniji dio
Bosne — Krajinu s lovačkog stanovišta izpitivao.


Za nas je ova stvar svakako zanimiva, i zato hoćemo evo u izvodu da i
na^im čitaocem predočimo stanje lova i divljači u susjednoj Bosnoj i Hercegovim.
Posle podužeg uvoda, u kome pisac iznosi prirodne čari i draži ovih pokrajina,
pristupa on sistematičkom opisu lova.


Visokog lova, govori on, nema u sjevernoj Bosnoj, jer su jeleni ili izčezli
ili ih nije nigda ni bilo tamo; drži, da će biti ovo potonje mnienje osnovano,
a u tome ga utvrdjuje to. što je tamošnje pučanstvo sve do okupacije većinom
puške kremenjače imalo, i što su Bošnjaci nevjesti (?) zvjerad u trku tući, naročito
na onako nezgodnih položajih.


Divo koza nalazi se po bosanskih gorah počam od Sinja do Livna i
Travnika, no nigdje u znatnoj n.no/ini. Naprotiv su´nekoji dielovi Hercegovine,
osobito planine oko Nevesinja, vrlo bogati ovom divljači. Oko Nevesinja, kažu,
da ima i jarebica, no o tome nije ništa za izvjestno poznato.


Srna ima po cieloj Bosnoj u izobilju, a osobito oko Banjaluke, zatim
oko Prijedora u planini Kozari, na obroncih dinarskih alpa a i u nekih
dielovih Hercegovine. Bosanski srndaći imadu jake i liepo izkićene rogove,
te se mogu uzporediti sa čuveni jarčevi od Marmaroša i onim ruskih u
Tomskoj guberniji. ŽaMbog težko je do njih doći na onako nezgodnih položajih
zemljišta.


Divlje svinjče riedko se gdje u sjevernoj Bosnoj može naći, a isto
tako i u drugih dielovih ove zemlje.
Tetreba velikoga se vidjelo do sada samo u okolini Travnika i dinarskih
alpah kod Livna
Mali tetreb nalazi se češće i oko Banjaluke, u Ivanjici i u ptoini
Kezari, ali tek ni tu u znatnoj množini.


Lještarak a ima svuda mjestimice, tako oko Ljubinja, kod Jajca, dolnjeg
Vakufa, u Kozari i na Orlovcu kod Banjaluke, i to baš u velikom množtvu.
Oko Ljubinja su na pr, vješti lovci „buširanjem" u jesen za pol dana 15 do
20 komada dobivali.