DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 100 —


dini .T^ože narasti na 20—2 5 cm., a u trećoj na 40-50 cm. --a može veliku
starost polučiti. Štuka je međju grabežljivim! ribami najproždrljivija, u ralji ima do
700 zubćica, a proguta sve Što zahvati : ribe, žabe, zmije, štakore, male gušfiice i
sarke i druge sitne vođene ptice, koje se u ritu legu, gdje se štuka najrađje ..adržaje.


Imenovanja. Gg, Demeter Stiasnj, Andrija Hraiiilović i Škender Leyer, svršeni
pitomcl kr. šumarskog učilišta u Križevcih, imenovani su šum. vje/.bonici vlastelinstva
Kutjevaiikoga. , . i, -i VT


G. Jaroslav pL Šugh, izuĆeni šumar, imenovan je šumarskim vježbenikom u iNeusciUossu
(Moravska) dobru Njegove jasnosti vladajućeg kneza Lihtensteina.
G. Franjo Cerviček imenovan je šumarom grada Požege.
G, Josip Malnar, do sada privr. šumar obć. Tiesno, imenovan je definitivnim
šumarom kod iste obline.


Dopisnica uredničtva.


Gg. G, P. u R—J. Š. u 0. —J. K. u D. — S. P. u 0, — G. B. u S.—


A. H. u N. G. — D. J. u 0. Srdačna hvala na ubaviestih, molimo i drugi puta.
G. J. pl. Š. u K. — Želimo sretan uspjeh!
G. J. B, u R. (Dalmacija). — Hvala Vam na dopisnici — aašto nešaljete ništa
za list?
G. J. K. u M. — J. Z. u B. — J, M. u T. (Dalmacija). ´— Pisma primismo
zahvalnoš<5u —-a nadamo se svakako i dalnjim prinosom za list.
Novom godinom pristupili u družtvo:
1- Israo ii.tem.eljxtelji s a lOO for. a- -^r- grgr-:


12. Švrljuga Stipe, veletržac, Fužine.
13. Tvrdka Pierre i Perin Zagreb.
14. Bačić Antun, veletržac, Kieka.
15. Hermann Krista, veletržac, Beč.
16. Valentin S. Societe d´ importation de chene Barc-Colonie.
17. Šipuš Nikoia, veletržac, Sisak.
2. kao članovi podupirajući godišnjim prinosom sa 10 for, a. vr.: 1. Pleše
Ivan. trgovac, Lokve. — 2. Šporer Jače, trgovac, Sunger-Mrkopalj. — 3. Šlesinger
Milan, trgovac, Zagreb.
3. kao članovi i. razreda: 11. Keru Lavoslav, Beč. —12. Zezuljka Ivan,
kralj, šumar, Begovorazdolje Mrkopalj. — 13. Marković Dušan, kralj, šumar
liuniuiij-banatske imovne obćine Karanšebeš.
4. kao članovi IL razreda: 19. Matiević Petar, kr. lugar. — 20. Rakonic
Antun, kr. lugar. — 21. Derjanović Andrija, kr. lugar. — 22. Eukavina
I´ilip, kr. lugar. — 23. Jurišković A., kr. lugar. ^ 24. Aleksić Bartol, kr.
lugar. -- 25. Matanović St., kr. lugar, svi po kr. šumariji u Novoj Gradiški, —
26. Okiobžia Nikola, kr. lugar. ^ 27. Kleut Jovan, kr. lugar, oba po kr.
šum. uredu u Gospiću. - 28. Manoilović kr. lugar, kr. šumarije Begovorazdolje.
Izkaz uplaćene članarine, upisnine i pristojbe 2a družtvene diplome,
pnobciM 1 potvrditi će predsjedništvo svake četvrt godine; ovi izkazi biti će
dakle uvršteni u broju IV., VII. i X. tekuće i 1. buduće godine.


Uređničtro i naklada hrv, šumarskog družtva. ~ Tisak C. Al^ecMa.