DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 97 ~
Poznavanje jestivih gljiva. Da su stanovite vrsti gljiva od velike hranivne
vriednosti, obće je poznato, pa ipak se iste danas jo§ sveudilj u nas neciene, kako bi
valjalo. Ponajglavniji razlog tome pako biti će, nerazpoznavanje hranivih od otrovnib
vrsti, koje uporabu njihovu u kućanstvu u veliko otežćuje. Kako pako bas u gurni
najviše vrstih gljiva uspjeva, to bi valjalo, da bag i mi šumari poznavanju gljiva
pomnju posviećujemo, ako li ne s drugog, a ono sgledišta dobiti. Držimo s toga uputnim,
tuj iztaknuti njekoja novija strukovnjaeka diela, koja nam poučnim i lako shvatljivim
načinom spoznavanje pojedinih vrstih gljiva omogućuju, a ta diela jesu :


1. „Der Pilzsammler" von Karl Klober.— Djelo, u kome nam se opisuju
sve ponajglavnije vrsti gljiva rastuće po sriednjoj Europi, uz naznaku samog pripravljanja
jestivih vrsti. Ciena knjiži jest 1 for. 15 novć. Ponajglavnije vrsti gljiva
prikazane su slikovno,
2. „D i e Pilzkiiche" von K, Klober. — Knjižica, koja će osobito našim
suprugam dobro doći. Ciena 75 novć.
3. „Z eitschrift fiir Pilzkunde". Sadržaje popularna saobćivanja o
jestivih i škodljivih gljiva. Časopis koga uz pripomoć naravoslovaca, šumara i inih
strukovnjaka gospođa Goschel i Wendtsch u Draždjanih izdavaja Izlazi u mjesečnih
svezcih, a ciena mu na godinu 3 for. — Ovaj se Časopis odlikuje vrstuoćom sadržaja,
kao i opremom, te se s toga toli pučkim Školam, uČiteljemj svećenstva, šumarom, kao i
u obće svim prijateljem naravoslovja i gljiva ponajbolje preporučuje,
Nebi li naša „Matica Hrvatska" ili „Svetojei-onimsko družtvo" obdariti moglo i
nas Hi´vate takovim toli koristnim djelcem?


0 konserviranju vinogradarskog kolja kreosotom. Jur odavna preporučuju
za konservaciju vinogradarskog kolja upotrebljivati kreosot — i to pođpunim pravom.
Taj način konservacije znatno je jeftiniji od drugih, a uspjeh upravo sjajan. Pokusi
dokazaše, da je tim načinom konservirano kolje uzčuvano dulje od 20 godina protiva
gnjiležu i truležu. — Za 1000 kolaca treba 100—110 kg, kreosota, računajuć 100 kg,
po 5 for. Kreosot se ugrije — pa se onda u tako ugrijani utaknu kolci — ostavljajuć
ih tako 12 satih. Posto je ipak pri tom velika pogibelj požara, treba taj posao vazda
obavljati na prostom, Kreosotom impregnirani kolci nesmiju se medjutim odmah, već
poslie jedne godine po impregnovanju uporabiti, jer inače groždje zadobije neugodan vonj.


Nepropustoosfc kože. Vadimo iz ,, Gospodarskog poučnika", da koža u vod^
bude nepropustna, valja ju mazati sliedećom raztopinom: Kaztopi se kolofonija ili koja
druga čista smolina u terpetinu ili u eter od kamenaulja, pa se ovom raztopinom mažu
postoli ili druge stvari od kože, koje hoćemo da budu nepropustuo u vodi. Neki Rosa
iz Pariza trguje na veliko ovakovom raztopinom, i pokazala se je u praksi posve koristna.


JLiondonski tarac. Ponajveći dio londonskih ulica (980.583 četvor. jarda) potaracano
je drvenimi kusci. Kusci ti veličine su 75 mm., 150 mm. i 225 mm., a prave
se iz žute borovine. Uzdržavanje tih taraca stoji godimice do 600.000 funti Šterliga,
Drvo za tarac dobavljaju izključivo iz Švedske, a upotriebljuje se samo posve zdravo,
Čisto i osušeno drvo. Sudari (praznine) medju pojedinimi kusci izpunjaju se pieskom
iz Themse i portlandcementom, a odzgora dodje naslaga šljunka. Ovaj se način taracanja
pokazao najboljim — a popravci sn vrlo neznatni, troškovi pako po Četvornu
yardn 10 schilinga 6 drahraa. Trajnost se obično računa 7 do 8 godina. Visina pojedinih
kusaca ravna se po prometu ulice, te je od 7-60" do 5-22". NajglavnJje
jest, da se pokvareni kusci odmah zamjene novimij metanje, posipanje pieskom kao i
polievanje. Briestovina i hrastovina neodgovaraju za tamošnje podnebje. Osim spomenutog
načina taracanja drvom, imade joŠ i vise drugih načina pripravljanja takove
vrsti taraca.


!N"ova klijala. Tvrdke A. GrunAvald u Wiener-Neustadtu i J, Steiner u istom
mjestu, konstruiraše i preporučuju svaka njih novu vrst klijala (Keim-Apparate). Oba^