DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 92 —


km-jaka; a a okružju Mostarskom 2S međjeđa, 53 stara i 20 mladih kurjaka. Na
ime nagi-ade isplatila jest vlada ukupno 4210 for.; plada se pako .a svakog medjeda
nagrada od 10 for., za starog vuka 5 for., za mladog pako 2 for. Većma gon rečene
zvjeradi polovljeno i poubijano bi medjutim po čobanih i šumskih radn.cih ; u koliko bo
je sam lovni sport vele tegotan a i pogibeljan, to se s toga u obde porazmjerno malo
vještih lovaca u zemlji nalazi.


Potrošba divljači u Parizu. Pariz troši malo ne izključivo zečeve iz Njemačke,
god. 1883. izvezlo se iz Njemačke tamo 230.000 komadah zečeva, dočim se sveukupno
samo 253 000 komada potrošilo. Osim toga otišlo je iz Njemačke u Pariz još
i 11.000 srna i jelena, te 200 komada divljih svinja. Iz Italije se dovezlo 40.000
prepelica, 1,251.000 komada raznolike domače peradi, iz Holandije pako 30.000 kg.
fazana, tetrieba i raca, iz Španije 15.000 kg. prepelica i sijaset šljuka, đočim se
iz Englezke dovezio samo 30.00 0 kg. tetrieba i fazana. U obće se g. 1883. potrošilo
u Parizu 253.000 zečeva, 489.000 prepelica, 3,250.000 kunića, 6,833.000
kokoška i 860.000 raca.


Rledke lovine. Knez Ivan Lichtenstein ubio jest početkom listopada u Lanđshutskom
reviru, kraj Lundenburga jelena dvanajsterca (Zwolfender), koji je otvoren
vagao 223 kig. Lanjske godine ubio je isti velikaš u Turnickom reviru jelena od 208
klg. težine. ^


Grrof Buquoy ubio je prigodom lova na patke, u Gratzenu, u Češkoj, G-rimiznu
kokošku (Purpurchuliu — Porphyrio hyancinthinus tem.) — Ova ptica nalazi se inače
samo po južnoj Italiji, u naših krajevih pako u obče vrlo je riedki pojav.


Herzog Ernst Saksen-Coburg-Gothe ubio je i opet nedavno u reviru velikovojvodskog
lovišta Holeboin, kapitalnog dvadeset i dvakraka jelena (Zwei und 2wanzigender).,
Sigurno vanredno riedka divljač.


Grof
Sjlva, ubio je nedaleko mjesta Czech u Moravskoj posvema bielu jarebicukojoj niti jedno pero nije ni sivkasto bilo.
U revirih grofa Stollberga u Unterharzu nbiŠe pako posvema bielog jelena.
Dne 17. rujna slavio je u Gromingu u Štajerskoj, princ August Saksen-Coburg
riedku svečanost, da je ubio 1000 divokozu, u svom rečenom reviru.


Dne 25. srpnja ubio je šumarski pristav P. Domschke u saskom državnom reviru
jjBrundebra" repatog srnjaka — isti bio je inače dosta kržljav, a vagao je 31 funtu.
Nedaleko mjesta Rettethaina u Hesen-Nasau ubio je njeki šumar polovicom listopada
crnog srnjaka. Riedka zvier težila je otvorena 52 funte, a imaše prekrasno parožje.


Internationalna izložba lova, ribolova i ptica, Obdržavati če so pod pokroviteljstvom
kraljevića-carevića g. 1886. u bečkom prateru, u prostorijah poznate rotunde.
Izložba trajati če od svibnja do rujna. Sudeći po pripremah biti če ta izložba velezanimiva
i bogata.


Tamanenje ptica i moda. Čitamo u „Nar. Nov.": Do nedavna nosile su pariške
gospodje na šeširih kolibrije i divlje golubove, im pošto su ti gotovo izkorjenjeni,
došli su sad na red galebi, te se Sad obale sjeverne Amerike nemalo plačkaju u slavu
te ludjačke mode, samo da svaka grizelka i svaka služavka može na šeširu nositi
svoju pticu. U interesu te modne ludosti kolju se i ubijaju galebi nemilice navlastito
blizu Baltiraora u zaljevu Chesapeačkom, koji je od vajkada bio velikim leglom morskih
ptica, U tom zaljevu nastanila se je od više tjedana sva sila lovaca, koji nemilice
strieljaju sve, što samo ima perje. Ti lovci rade za neku poduzetnu žensku iz
Newyorka, koja da je sa njekim berlinskim družtvom sklopila ugovor, da će mu
pribaviti 40.000 ptičjih koža. Ta Ženska plača za svaku kožu, ako nije oštečena,
40 temgah, dobiva pak jednu marku. Perje malih morskih ptica bojadiše se, te se
tako prelieva u svih bojah.


O lovu Kjegove prejasnosti kraljevića Budolfa na medjede u adrg6ny
Szt. Imre. Poznato, da je kraljević jesenos opet lovio lov na medjede n Sedmograd