DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— šesto
će obično i morat biti, jer je jedan konj preslab za uzudržanje onolikih
štrapaca, koliko zahtieva služba šumara, nadzirajućeg najmanje 15—20000 rali,
obično i razštrkane šume, povisit će se ti troškovi na 600 do 850 for.


Pri tom pako slabo je govora o kakovoj prištednji ili zaslugi, izvan redovite
plaće, jer će se tim tek sami zbiljni troškovi dotičnog šumara moći pokrivati.


Spomenusmo jur prije, da je danas u nas postojeće paušalovanje šumarskog
osoblja, buduć što neodgovara zbiljnim obstojnostim skroz, nepravedno i
nedostatno.


Nedostatno paušalovanje pako povod jest nemarnom vršenju službe, ozlovoljenju
a često i materijalnom propadanju šumarskog osoblja, ona jest nadalje
razlog i čestokratnom moralnom griešenju istoga,


Neimajuć odnosni činovnik sredstva za vlastito držanje propisanih kola,
on ih najmljuje, najčešće pako i priposlana po lugarih, trgovcih — stranaka
i t đ. prihvaća. Pa sve, da to i bez svake sebičnosti ili štete po službodavca
biva, to ti ođnošaji ipak dopuštaju mogućnost sumnjičenja, a tim i padanje ugleda
osoblju šumarskomu, oni ga dovadjaju u vrlo neugodne a često i žalostne ponj
obveze i t. d. i t. đ. Nije nam pako svrha odkrivati rak-rane, koje i onako
žali bože i predobro znamo, već jedino upozoriti mjeroda\ne faktore na velevažnu
činjenicu i nebo vapijuću nepravdu, koja nam, se pod naslovom tako
zvanog paušalovanja nanaša, usljed dopitivanja nedostatnih t. z. putnih i dnevnih
paušala. Laglje je bo šumaru živiti i sa 600 for. plaće, no izlaziti sa 300 for.
paušala.


Držimo to pako tim nuždnije činit, što se valjda ipak jednom imamo
nadati — organizaciji šumarske uprave u zemlji — s ovom pako u najtiesnijem
jest savezu takodjer i pitanje uređjenja plaća a po tom i inih beriva šumarskog
osoblja.


Dobra organizacija — imajuća pred očima uspjeh — predmnieva
pako i svrsi shodno i dobro osoblje — takovo pako i
opet primjereno plaćanje istoga* ~ a sa plaćom u najtiesnijem je savezu
i to t. z. paušalovanje.


Utanačenje i dopitanje, primjerenog zbiljnim obstojnostim i potrebštinam
odgovarajućeg paušala -— šumarskom osoblju — velevažan jest momenat u


Dr. I. Albert spominje o tom: „Plaća svakoga činovnika mora stojati u razmerjii
sa postojećimi cienami živeža, kao i radnjom dotičnog činovnika. Ona mu mora omog\
x6hi bezbrižan — te stališu odgovarajući život, a time uzčuvati ljubav k zvanju —
službodavcu pako osjegarati pomladak valjanog činovničtva — takova bo plaća osjegurava
umnožanje prihoda, a i najjeftinija je. — Premalene plaće donašaju sauio prividno
koristi službodavcu — u koliko se bo uz takove, samo manje sposobnosti osoblje
dobiva, kojega revnost i poštenje u službi, i opet prečesto u istom razmeiju sa plaćom


— pada. — Piaća činovnika — jest poput svake ine zasluge ~ nagrada njegovoj
radnji — te po tom ovisna o vriednoati i troškovih iste, kao i o konkurenciji."