DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 37     <-- 37 -->        PDF

8&


P3
03
c5
P o
^ ^ ´^ ^
rr t a O OD
TO iT i
o
o
P2 m " PQ 1^ P5 O


1883 129 B44 245 150 i?
S;:^
1884 163 117 4>2 178* 218 138 146 ^t^^


TJkup. 296


K iskazanim neutjeranim odštetam valjalo bi nadalje pribrojiti jo§ i odnosne neutjerane
odštete od prijašnjih godina, koje primjerice za satn bivši seqnester bistranske
gore od g. 1878—1884. više od 2000 for. iznašajn — tako da ukupni ianos
ođsiidjenJh nu još neutjeranib šumskih odšteta za područje kr. podžupanije zagrebačke
oko 10000 for. iznaša.


Ustrojenje novih krajiških fondova. Kako „Agr. Ztg." javlja, radi se kod
visoke vlade o tom, da se u smislu c. kr. naredbe od 15. srpnja 1881. ustroje još
dalnje krajiške zaklade, te je sva prilika, da 6e poći za rukom riesiti to velevažno
pitanje. Izvidi, da se pronadje u koliko se krajiške državne šume daju vanredno izcrpiti,
malo ne su dovršeni, pa što netom rezultati tih izhoda stvore podpunu i jasnu
sliku položaja, početi 6e se dalnje zaklade ustrajati. Zaklade te imadu medju ostalim
pružati i sredstva, da se pospješi pošumljenje krajiškog krša.


Evidencija zemljarine. Kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, izdala je
sliedeću naredbu od 28. studenoga 1884 br. 37787. Novi katastralni posjedovni listovi dovesti
će se putem u tečaju nalazećih se reklamacionalnib razprava, koli glede upisa
posjeda, toli glede stavaka površine sa faktičnim stanjem na toliko u sklad, da ee u
tom pogledu ovi posjedovni listovi sačinjavati po mogućnosti valjani i primjerni temelj
zemljarine.


Pošto se pako valjani ovaj temelj samo tako može uzdržati, ako se svaka promjena,
koja kupoprodajom, diobom, nasljedstvom, mJenom ili iz drugoga razloga uzsljedi
u osobi posjednika, u ove posjedovne listove od godine do godine unaša, te ako
se u posjedovnih ovih listovih sadržano stanje neprekidno drži u suglasju sa faktičnim
posjedovnim stanjem , to će se odredba učiniti, da se nakon dovršenja reklamacionalnib
razprava evidencija´zemljarine u cielom području zemalja krune ugarske svrsi shodno uredi.


Pošto će pako dovršenje reklamacionalnib razprava i unešenje uspjeha istih u
katastralne operate u pogledu svih obćina po naravi stvari prije konca g. 1885. jedva
biti moguće, nuždno je, u svrhu, da nebi posjedovni listovi dotle dielom zastarjeli,
kod razpisivanja zemljarine u g, 1885. a dogodice i 1886. mnogim opravdanim žalbam
priliku pružali, da se i dotle, dok se evidencija zemljarine definitivno neuredi, poskrbi
za privremeno i neprekidno vodjenje iste oČevidnosti.


S toga se povoda u tom predmetu ovamo prispjeloga dopisa kr, ugarskoga ministarstva
financija od 31. kolovoza 1884. br. 34608 ta oblast poziva, neka strogo nad
tim bdije, da se i u buduće u novih posjedovnih listovih točno vođe u oČevidnosti
sve zemljarinske promjene u smislu ovovladne naredbe od 22. lipnja g. 1882., odjel
za unutarnje poslove, br. 23783.