DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 88 —


Pošto je kralj, zemalj- vlada, odjel za unutarnje poslove, velikim nezadovoljstvom
razabrala prigodom riešavanja utoka podnesenih proti prvoinolbcnim ođlukam, koje su
izreSene u predmetili sum. piekršaja, da se stigavše prijave o Šumskih štetah nerazpravljaju
pravovremeno, što yiše, da je za mnoge prijave aslied sporoga riešavanja
spomenutih prekršaja zagođa nastupila, pa time da je ne samo upitni narušiteij zasluženoj
kazni izbjegao, već i tužeća stranka čestoputa znatno oštećena; nadalje obzirom
na to, što ovakov nehajni i proturedni postupak bez dvojbe glavnim je uzrokom,
da se nasrtaji na šumsko vlastničtvo danomice množavaju i svaku razboritu gojitbu
šuma onemogućuju, pače skoro uništen je šuma u izgled stavljaju,
ako se tomu zlu čim prije energično na put nestane, poziva se ta oblast najstrožije,
da uloži svoje najkriepčije nastojanje i pazku u to, da se n govoru stojeći šumski
prekršaji što moguće većim pospjehom razpravljaju i dotična odluka proglasi, pošto se


je samo onda nadati sjegurnu i vidljivu uspjehu kaznenoga postupka, kojega je u
prvom redu svrha, da se navalam na šume uspješno na put stane, ako se krivac
poslie počinjena narušaja što prije kazni. Opazuje se već sada, daje
odlučna namjera kralj. zem. vlade u svakom slučaju povesti proti krivcu disciplinarni
postupak, ako će se uzpostaviti, da je uslied nemarnoga postupka zagoda upitnih prijava
uzsliedila ili ako će se na temelju nastupivše zagode morati kaznena razprava
ureda radi obustaviti odnosno urečena prvomolbena odluka ukinuti. Osim toga čini se
u tom pravcu osobno odgovornim predstojnik odnosne oblasti, koji ima jamčiti za svaku
eventualnu materijalnu štetu, koja će se nanieti tužećoj stranci nesavjestnim postupkom
kod razpravljanja više pomenutih prekršaja*´.


O počinjenih šumskih kvarovih i njihovoj novčanoj vriednosti od postanka
imovnih obćina do konca god. 1882. Vadimo iz „Izvještaja o djelovanju
kr. zera. vlade, odjela za poslove unutarnje^^ Od postanka Imovnih obćina do konca


g. 1882-, zatečeno I prijavljeno jest ukupno 255,931 šumskih šteta, i to najmanje
kod imovne obćine Ogulinske (11914 prijava) najviše pako kod imovne obćine G-jurgjevačke
(01082 prijave). Od raspravljenih prijavljenih šumskih šteta, utjerana jest
ukupna odšteta od 318949 for. 93 novč. neutjerano još 232019 for. 54 novč. Popriečno
se u jednoj godini kod pojedinih imovnih obćina zateklo i prijavilo 3291 šumska
šteta, u popriečnoj vriednosti od 89.367 for. 40 novč. Popriečno se u jednoj godini
utjeralo za pojedinu imovnu obćinu odštete u iznosu od 39,873 for.´ 52 novč.
Ostalo popriečno na godinu neutjerano 49,493 for. 85 nvč. Najmanje šumskih kvarova
pocinja se popriečno kroz godinu u šumah Petrovaradinske imovne obćine (1209 slučajeva],
najviše kod Ogulinske imovne obćine (15.370 slučajeva!)
K statistiki šumskih prekršaja kr. podžupanije zagrebačke god. 1884.
Držeć da će zanimati, saobćujemo sliedeće podatke: