DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 86 —


K pitanju organizacije šumarstva. U proračunu za g. 1885 što no ga visoka
Tlada netom predložila hrvatskomu saboru na ustavni pretres, nalazv se kod naslova
„središnja uprava" i to kod odjela 2a poslove unutarnje, medju os ahm usljed
sjedlnenja Krajine nastavših promjena, naprama budgetu od god, lb84 , takodjer 1 po
nas šumare važna promjena. U smislu rečenog predloga visoke vlade, bit ce od sada
kod visokoiste namješten jedan kr. šumarski savjetnik, dva šumska nadzornika, 1 dva


t. z. šumarska povjerenika. Hoče li biti za šumarstvo ustrojen posebni odsjek — poput
gradjevnoga odsjeka, sa odnosnim j omočnim osobljem i potrebnom razdiobom djelokruga,
nekaže se u dotičnom obrazloženju. Jasno je ipak, -da je time učinjen bar početak
oživotvorenja davnih i pravednih želja naših. — Time je nastao podjedno velevažni
momenat u povjesti razvoja hrvatskog šumarstva — kojega če posljedice biti od
največe važnosti po zemlju i njene odnošaje. Početak je učinjen — do nas šumara
samih — sad je manje više — dalnji razvoj stvari — hočemo li se znati okoristiti
datom nam prilikom ili ne — pokazat de skora budućnost!
Hrvatska zemaljska izložba godine 1890. u Zagrebu. Hrvatsko-slavonsko
gospodarsko družtvo ima za 5 godina doživjeti 50-u godinu svoga obstanka, i stoga
zaključi upravljajući odbor, neka bi se taj radostan rok što dostojnije proslavio; te
zamoli u to ime vis. zem. vladu, da izvoli dopustiti, da ovo družtvo god. 1890. udesi
občenitu zemaljsku izložbu, u kojem bi ga podhvatu imala podupirati zemlja. Družtvo
podastrlo je u ovom smjeru molbu visokom saboru, a priključila se istoj molbi i zagrebačka
trgovačko-obrtnička komora. Odnosni saborski odbor ipak nije pronašao shodnim
zagovarati odnosnu molbu, po čemu naravno i cielo pitanje o hrvatskoj zemaljskoj izložbi
za sada prestaje.


Bazdioba novaca unišlih za prodaju obćinske šume. Čitamo u „Nar. Nov."
br. 2. 0, g.; Pred božić je u Dolnjem Miholjcu, medju Miholjčane, podielila kr. podžupanija
osječka 4G000 for. a. v. unišlih od prodaje občinskih šuma.


Katarnice i lugarnice. Za koje vrieme imat čerao osim ratarnice u Križevcih
i Požegi, još i dvie ratarnice u bivšoj krajini — al nijedne lugarnice — pa ipak bismo
bezdvojbeno osobito za bivše krajiško područje, takovu nuždno trebovali. Znamo^ da je
visoka vlada pred koju godinu i sama mislila 0 podignuču takove — nu sada kan da
se potreba ustrojstva takove škole vee neuvažavana mjerodavnomu mjestu — što bismo
u interesu stvari vrlo žalili — jer hočemo li da nam napreduje šumarstvo — treba
nam prije svega tomu uz posvema sposobno upravno i dobro Čuvarsko osoblje — takovo se
pako neodgaja bez odnosnih škola — bez lugarnica.


Hrvatski šumarski koledar za god. 1885. Primismo netom i „Šumarsk
koledar" za g. 1885. što no ga izdaje dični naš kr. nadzornik šumarstva g. Mijo
Vrbanič eto već kroz osam godina. Koledar izdan je opet i ljetos u dvijuh različitih
veličina i objamu, kako bi mogao zadovoljavati čim bolje svačijoj potrebi naime a)
3 umetnutim rastriranim papirom, kao što je dosada izilazio 1 b) ujedno za službovnik,
koje i:^danje imade dovoljno čista papira s paginiranimi stranicami te potrebitom oznakom
za bilježenje službenih poslova, u i izvan šume.


Ciena izdanju koledara pod a) pridržana je kao i dosada po komadu sa 1 for.
20 uovč. uz nefrankirano pošiljanje naručitelju, (za pojedine primjerke pod omotom priposlane,
računa se 5 nvč. više u ime poštarine) za izdanje pod hj pako ustanovljena
je ciena na 1 for. 60 novč. Izdanje pod a) spomenuto, vrlo je zgodno i priručno za
bilježnicu — oprema kao obično ukusna — a vez čvrst. Koledar sadržaje na 192 strane,
oblino skrižaljka 1 bilježaka — zatim službeni naputak za lugarsko osoblje i zakon 0
lovu sa svimi nanj odnosedimi se naredbami — napokon pako nalazimo unj dosta
podpuni -sematizam šumarskog osoblja u Hrvatskoj, kao i mali izvadak iz kataloga
Hrvatske šumarske literature — za koja dya odsjeka u koledaru ipak želimo, da budu
do godme podpuuiji.