DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Nitko, poznavajući odnošaje trgovine drvom — neće oporicati — da su
prometila od najveće važnosti po šumsku trgovinu, te da se samo zato cesto
nemogu šamsko-trgovacki poslovi realizovati, što odnosne šume u nezgodnom
položaju prema glavnim tržištam, željezničkim prugam i ri^kam leže.


Neima nađe, da bi šumar danas još mogao napredovati, koji se nebavi
komercialnirai pitanji, on bez trgovačkog znanja uza svu šumarsko-tehničku
sposobnost nije kadar svoj položaj kod šumske uprave učvrstiti.


Da, mi držimo, da nijedan šumar nemože pravom aspirirati na ma koje
višje šumarsko upravno mjesto, koji si nije umio prije toga steći, s takovim
mjestom skopčano potrebno trgovačko znanje i izkustvo".


Usvajajući pođpunoma tuj iztaknute nazore g. M, Strassbergera — te
osvjedočeni o velikoj potrebi šumarsko-trgovačkog spoznanja po svakoga šumara
— odlučismo na tom mjestu — našoj domaćoj trgovini šumskih proizvoda —
posvetit svrsi shodnu pozornost — nadajuć se ipak i od strane naših
sudrugova čim krepčijoj podpori.


Vazda će nara pako biti ugodna zadaća, uz interese hrvatskih šumara u
ovome listu zastupati i braniti takodjer i interese sviestnog hrvatskog šumskotrgovačkog
stališa — držeć se vazda one narodne: „ruka ruku pere!"


Molba čitateljem „Šumarskog lista". U interesu družica i ovoga lista, molimo
i opet sve prijatelje i čitatelje „Šumarskog lista", da nam izvole ma i dopisnicomj
od slučaja do slučaju prijavljivati raznolike viestij odnoseće se na sve važnije dogodovštine
u Šumskom gospodarstvu i šumarstvu u ob^e. Mi smo toga radi na
ovome mjestu otvorili sliedeče stalne novice: za natječaje, osmrtnice,
šumske prodaje, ciene drva i điviljačine na raznih tržištihj
0 hajkab, o lovu uobće,nesre(5ah zbivših se u šuma li i šumarskoj
službi, o Šumskih poi^arih — za obj elo danj enje - okru žnica i naredaba
i naputaka, objavu domaćih strukovnih djela^ šumske
požare, te imenovanja, premještaje i odlikovanje šumarskog
osoblj a u obč e — pa se nadamo, da ce se gospođa suČlanovi poslužiti tom
uredbom — te nam tako omogućiti, da nam list bar u tom pogledu bude originalan
i podpun. Svaka i najmanja viest pako — priposlata nam ma od koga gospode članova
dobro će nam doći. — Naročito pako prijatelje u Srbiji, Bosnoj i Dalmaciji
molimo, da ham se neogluše pozivu. Jer držimo se i mi one narodne: „Kamen do kamena
palača — zrno do zrna pogača!"


Podjedno budi nam i opet spomenuti, da p. n. gg. suradnici sve uredničtva se
tičuće dopise izvole šiljati franko izravno na osobu urednika u Zagreb,
Strieljačka ulica br, 5, kat 1. — Kukopisi se nevraćaju.


2nak vremena. Za netom razpisana mjesta kr. žup. nadšumara na Rieci i u
Varaždinu — prijavila se sila božja kandidata (ukupno do 30) — nu Što je najčudnovatije,
medju timi kandidati bilo je dapače i vise takove mlade gospode^ koja joŠ ni državni
izpit položila nisu — dočim se za mjesta šum. vježbenika u Belovaru i t, d. te mjesta
obćinskog šumara u Ivancu — nijedan domaći kandidat našao nije — pa ipak bi valjalo
počet služiti u svojstvu šum, vježbenika — ne pako u svojstvu kr. žup. nadšumara!


1 zbilja pojav — o kom bi se mnogo toga pisati dalo.


7