DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 30     <-- 30 -->        PDF

sve probitke, odnosno moguće stote, koje bi nastati mogle uporabom ili zaue


marenjem stanovitih gospodarstvenih prilika.


Prema napred rečenom pak, razumije se po sebi, da se protastavnik kod


izvršivanja ove svoje dužnosti ne smije služiti bahatim ponašanjem a još manje


smije saobćivanje svojih mnienjnh činiti takovim držanjem, koje hoće da mje


rodavnost odaje. On mora sveudilj pred očima imati samo svoja idealnu za


daću, naime, davati pravac financijalnom baratanju dobara, a nikako nije vlastan


od tuda sam kakovih materijalnih koristih crpsti niti smije radi svojih tobožnjih


— u tom smjeru stečenih — zasluga, priznanja, a još manje nagrada tražiti,
Kao iskrenom prijatelju nadšumara ili bolje dotičnog gospodarstva, dužnost


mu je, osim gore navedenoga učiniti ga opreznim i na sve eventualne pogrieške


i netaktičnosti, koje bi ovaj u upravljanju počinio, isto tako predočiti mu i po


sljedice, koje bi nastati mogle nastavljanjem dotičnog nekorektnog postupka.


Nebi li mu nadšumar savjete — prem su opravdani — uvažiti hotio,
tada mu tek smiju stajati na razpolaganje ona sredstva, kojimi
ga moralnim načinom primorati može, da se drži puta
koji cilju vodi.


Postati puzavcem nadšumara, još ne znači biti mu službovnim prijateljem,
kao što se ni iskrenost makar i oporna bila, nemože smatrati izlivom neprijateljstva.
Značajan protustavnik svakako će se odlikovati iskrenošću a pu.stiii
će ulagivanje onima, koji za oto potrebu ćute.


Ovim do sada navedenim svojstvim, bez kojih se valjan protustavnik nebi
ni pomisliti smio, pridodati nam je nadalje k r i e p o s t poštenja . Zastupajuć prvo
nadšumara, može se i njemu slučiti prihka, da stavi na kušnju tu svoju kriepost,
drugo pak već kao računarski činovnik može se lahko upoznati sa svimi finesami,
koje bi se u računovodstvu na vlastitu korist zlorabiti mogle. Izvržen
tako dvostrakoj moralnoj pogibelji, mora uviek trezvenom sudu podvrći sve
svoje čine, pa izbjegavati i samu sjenku — koja bi mu mogla ma i najmanje potamniti
vrlinu poštenjačtva.


Protustavnik zamienjujue nadšumara, obterećen je doduše dvostrukim
radom, pa i ako je naravno, da se iz prevelikog truda te umora obično nehajstvo
izleže — to treba isti da tim revnije obavlja kako svoje tekuće, tako
i privremeno mu povjerene agende, jer samo tako moći će nit revnosti skladno
izpreplitati sva nastojanja oko promaknuća gospodarstvenog napređka.


Konačno pak ne. smije protustavnik zaboraviti, da će — kao što nadšumaru
- tako i njemu, promišljeno i taktično postupanje prema strankam i
osoblju kao i prema vanjskom svietu, najviše ugled dići, i pribaviti mu kod
svakoga onu simpatiju, koju je uz ine krieposti, izobraženje sdruženo sa čednosti
kadro pobuditi.


Završujuć ovako razmatranja o svojstvih protustavnika, nastaviti ćemo
shedeci put pretresanjem svojstva potrebite za šumare, kao upravitelje šumarskih
kotara. ^ i J


(Nastavak sliecli).