DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 3     <-- 3 -->        PDF

-^ 55 —


i opet troškovi za dobru polovinu gori rečeuih svota umnažaju, odnosno vriednost
te po])ricčne dunomične paušalne odštete umanjuje.


Kada pako to paušalovanje bilo nebi, to bi šumarom prije svega pripadala
dnevnica od 2 do 4 for. na dan, a uz to još i kilometrina za kola u iznosu
od 14 do 18 nč. po kilometar, iliti racunajuć; popriecno na dan samo po 40
kilometara, sa 16 nov6. odštete, na ime kola odšteta od 6 for. 40 novč.,; štobi
odgovaralo u istinu paušalu od najmanje 700 do 1200 for. na godinu!


Nu pako u istinu neznamo nijedan slučaj, u kojemu bi kod nas koji javni šumar,
činovnik dobivao veći putni i dnevni paušal od 800 for. na godinu, od kud a
pako i opet bez dvojbeno absolutno prikraćenje tog osoblja
proizlazi. Znajući u obće nepovoljne iinancijalne odnoŠaje, osobito u našoj
obćinsko-šumskoj i autonomnoj upravi, nije nam naravno ni na kraj panaeti,
„bacati bob o zid" te zahtievati, da se svakomu obćinskomu šumaru ili nađšumaru
dade paušal od godišnjih lOOO odnosno 1200 for., nu s druge strane i
opet nemožemo a da rieiztaknemo gori rečenu žalostnu činjenicu, glasom koje
se nam šumarom namiću žrtve i obveze, kao nijednom inom činovničkom stališu.


Nismo nadalje ni protivnici paušalovanja, jer takovo, bude
li pravedno, po obje stranke t. j. službodavca a i službenika od
znamenite koristi biti može, al smo zato pravom protivnici
globljenja šumarskog osoblja na račun tog paušala.


Putni i dnevni paušal, ustanovljen za šumarsko osoblje, valja da bude u
svakom slučajti utanačen na temelj n zbiljnih obstojnostib i pravednosti.


Plaća šumarska i ovako i onako nestoji u nikojem razmerju sa potežkoćami
naše službe, i rada,, ona jedva da nam i život u najčednijoj mjeri osjegurava,
odkuda dakle, da još i nadoplaćujemo — na ime paušala ! Ove su činjenice drugud,
na pr. u Njemačkoj, već s davna uočene i uvažene. Tamo bo ne samo, da je
već načelno- veći paušal za uzdržavanje službenih konja odnosno kola, kao i nabavni
paušal tih konja i kola uveden, nu osim toga postoje još i posebne odštete
dnevne i zatim odšteta za konakovanje i t. d,


Paušalovanje imalo br se nadalje, kako to već iztaknusmo, uvjek ravnati
prema zbiljnom pokriću t. j . troškovom, u koliko su pako ti izdatci u raznih
krajevih i pod raznimi okolnostmi razni^ naravno da se i paušalno svote mienjaju.
Razlike te ipak nemogu biti osobito velike. Tako je primjerice poznato, da
samo uzdržavanje jednog konja i to na selu, sa podvorboui na godinu najmanje
180 for. stoji, popriecno pako 240—300 for. i to u onom slučaju, ako nismo
prisiljeni po vani noćiti i hraniti. Stavimo li nadalje da čovjek za sebe normalno,
(bez uračunanja odštete za odrpanje odiela, čizama i t. d., što je po
svakog šumara dosta važna rubrika) najmanje 1 for. na dan popriecno po-
Irebuje, a sa konakovanjem i 1 for. 50 nvč., te uzimajuć u račun, da se odnosni
šumar bar 150 dana u godini nalazi po vani na putu, a od toga da je
prisiljen samo 40 dana noćiti, to vidimo, da bi paušal dnevni i putni, za šumara
koji je obvezan samo jednoga konja uzdržavati, morao najn)aaje 400—470 foi\
iznašati. U gradu pako, zatiin u slučaju primoranja uzdržavanje dvijuh konja,