DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 29     <-- 29 -->        PDF

--_ 81 —


tvenira parasitom, svakako će nastojati, da ne zađržaje ai druge filanove družtva
od odredjenog im poslovanja. Ugoditi će pak time kako stranki samoj, tako i
narodnom gazdinstvu.


Vode li protustavnika za uvadjanje kakovih novotarijah ili za ukinuće
možebitnih zastarjelih manipulacijah, ne samo razlozi, koji govore jedino za dobrobit
gospodarstva, nego i razlozi, kojim je temelj u obće olakšanje službovanja
i koji polakšice u upravi obećaju, to mora on tim većom energijom nastojati,
da se potreba Hh promjena na kompetentnom mjestu uvaži. Naprotiv
ima se protustavnik čuvati ovakovih predloga — ili ih treba barem prije
strogo pretresti — koji ne samo da teže za poboljšanjem uprave, i za već spomenutim
svrhajn već i njemu samom budi kakav dobitak osiguravaju — pa
ma i bez uštrba za službu. Čovječja narav bo, takova je, da se navikom i na
tako rekuć nedužne polakšice^ malo po malo izopači, te sve đrzovitije zahtjeve
stavlja sve dotle, dok joj čovjek nebude konačno primoran žrtvovati i samo
svoje poštenje.


Kao što je protustavniku od neobhodne potrebe temeljito poznavati svoju
strogo računarsku struku i ujezin narodno-gospođarstveni pravac, isto tako mora
se on trsiti da steče uz elementarna načela šumarske struke, koja je sa zavoda
sobom đonio, i ono izkustvo, koje ga stavlja na tom polju u isti nivo sa
nađšumarom, upraviteljem ureda. Pa kao što ovaj potonji neumorno prati napredak
šumarske znanosti u svih njezinih granah, isto tako treba i protustavnik
postupati i neprestance na umu imati, da je to struka po njega i njegov položaj
nerazdruživa od struke računarske.


Ponositi se strukom računarskom, a bacati se blatom na struku šumarsku,
znači tohko za šumarskog protustavnika, da neima ni toliko uvidjavnosti, da
bi bez ove potonje bio svojeg kruha lišen. Bacati se blatom na onoga, kojemu
si zahvalnost dužan, neodaje nikada onu moralnu moć, koja javnog činovnika
nad ostalima uzdizati ima A ako je protustavnik uz tu manu, všto prezire šumarsku
struku, još i sa svojim položajem kao računarski činovnik nezadovoljan


— to ga možemo smatrati izgubljenom ovcom i sažaljevati ga podpunim pravom,
jer je promašio svoj cilj — što se obično dogadja Ijudem bez ikakve energije
a sa površnom naobrazbom.
Do sada smo promatrali osobu protustavnika u njezinoj strogo strukovnoj
sferi, a sada obratimo se na njegov uredovni odnošaj prema nadšumaru kao
upravitelju gospodarstvenoga ureda!


Ovaj odnošaj dvostruke je naravi, s jedne strane gledati je protustavniku
kao uredovnomu sudrugu nadšumara, prema njemu gojiti ono iskreno i nepomućeno
prijateljstvo, koje je i vanjskom svietu u stanju pokazati suglasje u službenih
mnienjih i postupcih; s druge strane pak mora se prema njemu u načelu služiti
onim tonom, koji podredjenom činovniku već iz čednosti dolikuje.


— Svoja opažanja na polju narodno-gospodarstvenom i računarskom, ima protustavnik
sdušno saobćivati nadsumaru kao glavnom upravitelju dobra i treba
da ga pozornim učini — u koliko taj sam nebi za oto vremena imao — i na