DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 80 —


Protustavnik, koji ne živi u svojoj računarskoj struci, nego se istom namjerava
samo dotle baviti, dok mu se ne pruži prva prilika da joj ledja okrenuti
uzmogne - dakle, koji samo iz momentane nužde za uzdizanje^ svoje
mješine kao takov fungira, zaista će osujetiti nađe, koje se u nj polažu. Takav
čovjek ili nije sposoban za svoju struku — jer struka, ma koja bila, interesira
onoga, koji ju razumje — ili ne ima nikakovih uzvišenih mislih ni iđealali, koji
jedino čovjeka od živine luče. A za stvaranje idealah baš je protustavniku pružena
prilika, jer se mora baviti naukom o narodnoj ekonomiji, koja je kadra
pobuditi u čovjeku toliko plemenitili misli.


Kad sam već spomenuo narodnu ekonomiju, to neka mi bude dozvoljeno,
Dastavljajuć svoje nazore, koju reći i o ođnošaju protnstavnika prema istoj.


On mora imati što no rieč: „u malom prstu" nauku o narodnom gospodarstvu
i njegovih načelih, uz to mora poznavati svakdanje odnošaje trga šumskih
proizvoda i budnim okom pratiti sva titranja onih narodno-gospodarstvenih
momenta, koji uplivaše na situaciju narodnog a po tome i privatnog gospodarstva.


Bude li protustavnik ovako činio, to mu možemo garantirati, da će mu
se računarska struka svakim danom sve više dopadati.


Poznavajuć dakle vladajući sjstem narodnoga gospodarstva, a vješt svojoj
računarskoj struci, mora svakim danom pratiti dotične literature i gibanje gospodarstvenih
odnošaja u životu, te nastojati, svaki i najmanji napredak, koji
se je na obzorju šumarskog gospodarenja pokazao, upotrebiti i za napredak
onog dobra o čijem se stanju on ponajviše brinuti mora.


Kao uredovna osoba pak, koja obavlja toli važni posao likvidacije, dužan
je potanko poznavati sve postojeće dotične zakone i naredbe, jedno radi sebe
samoga, drugo pak da može točno prosuditi zakonitost naslova kod primanja
i izdavanja novacah, te tako štititi kako interese imovne obćine tako isto i ne
prikraćivati ni one privatnih stranka.


Nepoznavanje pak odnosnih u krieposti stojećih propisa, prouzrokuje neprestano
konflikte, koji samo na teret padaju predpostavljenoj oblasti, a osim
toga ima za posljedicu onu neodlučnost u poslovanju, koja uviek odaje labav
temelj u shvaćanju svojih dužnostih. Neodlučan i u svojoj struci i
službi nesiguran činovnik, koji, prem javni organ, tutorstvom
svoj samostalni djelokrug krnjiti mora, ne samo da nije dorastao
samostalnoj zadaći, nego škodi i đružtvu, jer je uzurpirao
mjesto, koje bi po pravu za oto sposobnom čovjeku pripastimoralo.


Osoba, koja se često brajanjem i drugi mi skoro mehaničkimi radnjanu
baviti mora, ne smije si — i ako su ti poslovi toli jednostavni pa dosadni dozvoljavati
takove čine, koji samo njezinom komfortu služe, a naprotiv stranke.
radi mogućih neznatnih nedostataka, na dangubu sile. Takovi bo učestani postupci
neodajn revnost činovnika, a kadri su osim toga, kod strano- svieta pobuditi
1 sumnju 0 njegovoj sposobnosti. Čovjek dakle, koji nije rad biti druž