DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 26     <-- 26 -->        PDF

mBmss^msmmmmsmsssmmmm


— 78 —


starije i tim se više udaljuje kaiobijum od središta (osi) stabla. Ui^minio sad
mlado stablo, na kom je imela izrasla i predstavimo si, da se urov rhi^^oida
nalazi a kambiju. Novi god, koji kambijum stvori, obmotati će iirov,^ ali će na
istom mjestu izrasti drugi iz rhizoida. Druge godine dogoditi će se isto i t. d.
i tako će godovi uviek obmatati urove, a kambijum će sa rhizoidom i imelom
sve više udaljivati od prvog mjesta i to će se dotle zbivati, dok se imela na
koji god Bačin iieosuši.


Tako se je na jednom jelovom stablu našlo do 27 godova, koji su imeline
urove obmotali, a na drugom stablu našlo se i preko 70 godova. Samo
se po sebi razume, da će urovi ostati u stablu obmotani i onda, kad već imele
nestane. Iz toga se dade labko razabrati, da takova stabla malo vriede, pa
se možemo i prevariti kupujući stabla (osobito jelova) misleći, da će imele nestati,
kad trupac otešemo.


Valjalo bi nam još pomisliti na način, kako bi tom štetnom nametniku
na put stali i prepriečili mu da se neširi.


Znamo, da se imela nalazi obično na vršikah stabla, te je tegotan i mučan
posao penjati se i grane odrezivati, a ondje, gdje je na samom stablu izrasla,
valjalo bi nam ili stablo srušiti ili duboko izkopati imelu, da rhizoide
uništimo. Nu to je još jedini način kako imelu možemo umanjivati; a bi li
opravdano bilo da spuškom čekamo i ubijamo ptice, koje joj sjeme raznose? Narav
sama ne stavlja imeli nikakovih zapireka, jedina je još sreća, da razmjerno
malo sjemenja radja.


I imela ima svojili nametnika, nekoliko gljivica, koje na njoj rastu i koje
prouzrokuju na lišću crne pjege.
Imade još i nekoliko insekta i ušenaca, koji imelu napadaju i na njoj
se legu.
Završnjemo ovaj članak sa željom, da i naši šumari pozorno posmotre
toga parasita, pa da u svoje vrieme opažano objelodane.


Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati?
II


B. Protastavnik,
Prije no počmemo govoriti o svojstvih, koja bi morala imati osoba protustavnika,
držim za potrebno poštovanim čitaocem raztumačiti razloge, koji \nc
pobudiše smatrati osobu protustavnika osobom strukovnom, a njegovo mjesto,
koje sada kod „gospodarstvenih ureda" imovnih obćina zauzimlje, smatrati
mjestom, koje jedino strukovnjak izpuniti može.
Poštovanim čitaocem odnosno kolegam, koji ne služe kod imovnih obćina.
te koji se za službovnik imovno-obćinskog osoblja ne moraju, a niti se istim
bez osobitog razloga zanimati mogu, budi rečeno: da se usljed „zakona od


11. srpnja 1881., kojim se razjasnjuju odnosno preinačuju neke ustanove zakona