DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 25     <-- 25 -->        PDF

_ 77 —


Mi srno već špocetka ypoiacimli, da ravnodušno okom na imelu yvrncmo,
pa isto tako ravnodušno pogled od nje odvraćamo. U Englezkoj se ćak iraeki
i kultivira, presađjuje po vrtu sa stabla na stablo, da bude kao oprieka zelenom
bilju u staklenoj bašći.


Dokazana je stvar, da je imela uviek na štetu stablu. To proizlazi iz
same naravi nametnika, jer dočim s jedne strane sprečava normalno i´azvijanje
grane ili cielog stabla, uništuje ona i zeleno granje više sebe, koje ju zastire,
da se grana osušiti mora. Uzrok tomu je, što imela vodu pa i ostale mineralne
sastojine oduzima grani.


Poodkidamo li kroz više godina lišće sa grane, na kojoj je imela izrasla,
opaziti ćemo kašnje, da grana za to vrienae nije prirašćivala, nego da ima isti
broj godova kao i prije. Scott je šest godina pokus pravio sa granom, pa zu
tih 6 godina nije se drvo umnožalo.


Iz toga proizlazi, da imela nemože svojim zelenim lišćem nadoknaditi
grani izgubljeno lišće, Asimilivanu branu u svojih zelenih stanica upotrebljuje
imela jedino za svoj rast i svoje razvijanje, i od nje bezlistna grana neima nikakve
koristi.


Čovjek bi u prvi mah pomislio, da imela isto tako sa granom sraste, kao
što sraste kalem sa mladim stabalcem. Ali nije tako. Da nije tako, možemo
opaziti kod starih imela i starih grana, kad se oko izboja, imele čitave kvrge
ponaprave, pa ćemo reći, da imela na grani raste isto tako kao što druge stalne
biljke u zemlji rastu. Mineralne sastojine i grana asimilira imela u svojih chlorophjllnih
stanica. Naravno, da jedan omanji ćbun imele ne može puno naškoditi
Lorenthus škodi puno više. Drugčije je to, gdje se imela u većoj
mjeri ukorjeni, tu se zle posljedice brzo opaziti mogu.


Pred nami je u spomenutom svezku Th. šum. g. slika jedne lipe, koju
je imela do zla boga onakazila. Slika je izradjena po fotografskom snimku od
god. 1881/82. Imela je lipi dala sasvim drugo lice; drvo je i iznutra oštećeno,
te izgubilo puno od svoje vriednosti.


I od loranthusa naći je ovakovih oštećenih stabala. Na hrastu naći je
kao glava velikih kvrga, kojem je taj nametnik uzrok.


U Indiji ima jedna vrst loranthusa (longi florus), koji raste na raznih
citrusih (oranža) pa su se i tu opazile osobito štetne posljedice, jer se plod
suši i opada, drvo zakržljavi, pa se najposlje i osuši.


Da vidimo sa tehničkog gledišta stablo, na kom imela raste.


Ogulimo li izpod imele sa grane ili stabla koru, opaziti ćemo, kako smo
već uapred spomenuli, u drvetu zelene točke. Ove su točke urovi („Senker")
tako zvanog rhizoida (t. j . korenu naličnog vlakanca). Ti se rhizoidi protežu
izpod kore izmedjn karabija i lika, a njihovi ografici idu duboko u drvo.


Krivo bi bilo, kad bi pomislili, da su ti ogranci u drvo urasli. Mi ćemo
pokušati, da to jasno predstavimo.
Poznata je stvar, da kambijum (tvorivo stanica) stvara svake godine novu
naslagu na stai´o drvo, t. j , stvara godove, i što je više godova, tim je drvo