DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 21     <-- 21 -->        PDF

^-^ 73 —


strani dopire ona do Kavkaza, Tauva i Ukrajine. Oko Petrograda i Moskve


neima je, a neima je ni u Sibiriji.


Na jugu Evrope nalazi se u Grčkoj, Španiji i Italiji; na zapadu je imade


u Fi´ancezkoj i Vel, Britaniji, a kako Mathieu tvrdi, ima je i u Algiru.


Sto se tiče visine nad morem, dolazi imela u Grčkoj sa jelom na visini
od 2500—3000^ a Bavarskoj do 3000^, a u Salzburgu našao ju je botanik
Hoppe na visini od 1500—2000´. U alpah ima je na Gotthardu u visini od 2800^


Težko je izbrajati stabla, koja imela odabire za svoje boravište, a velika
bi pogrieška bila, kad bi po drveću jednoga kraja zaključili, da svagdje na
istom drveću dolazi. Ona si doduše odabire samo neke vrsti drveća, ali od
ovih opet u svakom kraju drugo odabire. Tako n. pr. u Pruskoj*) nalazimo
imele najviše na jednoj vrsti topole (Populus monilifera) i uzkolistaoj lipi, do~
čim je vrlo malo naći ua divljoj jabuci. U provinciji Mark dolazi imela najviše
na borovih, za tim na jagnjedu a onda na brezi. Oko Tharanda naći je
imele izključivo na jeli. U nekih krajevih pak naći je imele samo na divljoj


jabuci, dočim u drugih opet samo na divljoj kruški. Toliko je dosta za razjašnjenje,
da imela u svakom predjelu odabire drugo drveće.


Nemožemo ovdje za sad uztvrditi, koje drveće u naših krajevih odabire
imela najviše za svoje boravište. U koliko nam je do sada poznato, rekli bi,
da je imade najviše na voćkah i to osobito na divljoj jabuci, premda je možemo
naći i na topoli, javoru, vrbi i crnogoricah^).


Mogao bi tko lahko pomisliti, da je vladajuća vrst koje sastojine i boravište
imele; ali nije tako. U Tharandskom šumskom srezu nalazi se skoro
čista omorikova sastojina, samo se gdje gdje po koja jela umetnuta nalazi.
Na jeli je naći imele, dočim je na omoriki neima ni jedne.


U gore spomenutoj razpravi nabraja prol Dr. Nobbe sve vrsti listovog
i crnogoričnog drveća, na kojem se do sad na temelju pouzdanih opažanja
imela našla. Vrlo bujno uspjeva imela na topoiah (na samom jablanu našli su
je) i to jagnjedu, kanadskoj topoli i ješiki (trepetljiki).


I lipu odabire vido rado imela za svoje stanovište. Naći ju je još na jabuki,
kruški, zatim na vrstih Prunusa, pa i na glogu (Crataegus oxyakantha
i monogina). Zatim ju možemo naći na brezi, javoru mlieču, klenu, jasenu,
vrbi (salix alba) i briestu. Redje dolazi imela na grabu i jarebiki.


Na drenku nadjena je imela u Francezkoj kod Nancy-a, a u Dauphine
dolazi na bademu. I na pitomom kestenu ima je kod Heidelberga, a u dolnjoj
Italiji ima je i na eukaljptusn. Profesor Acsherson konstatira kao novo boravište
i oskoruš u parku Miramare,


Najčudnovatije je svakako boravište imele na lepku (Loranthus europeus)
kao što i obratno boravište lepka na imeli´"*).


^) Casjmrj našao je u predjelu, boji si je za iiiotrenje imele odabrao 285 topola. 273 nzkolistne
lipe, 6 lijJjih jabuka a ni jednog bora sa imelom.
´0 Vidi Vukasović »BiJinstvo«. Valjda je mislio jelu i loov, jer nesmijeaio obceiiito reći
da dolazi na crnogoricah. pošto se do sada nije nigdje na omorik i našla.
^) Vidi spomenuti šum. godianjak str. 8.