DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 54 —


morali prošle godine urediti, jer su poštarske novčane pouzetbine


po poštarskom eraru izvan krieposti stavljene, stojala 25 nč., pri


štedit ćemo ovako svakomu naših članova na poštarini 20 nč. a. vr.


Zagreb, 1. veljače 1885.


PređsjedničtTO hrv.-slav. šumarskog družtva


Paušal šumarskog osoblja.


»Das štand esgeiriasse Auftreten đer Beamten
´ bedingt deren Ansehen bei der Bevolkerung und
soniit auch den Erfolg ihres WirkeTis. Es liegt
; - desshalb auch eine entsprechenđe Besoldung der
Angestelten im dienstlichen Interesse, namentlich
bei jenen Beamlenkategorien, die mit đen niedereTi
und mittleren Schichten der landliciten Bevolkerung
verkebren, W6lcbe den Werth des Menschen


vorzugsweise nach seiner ausseren Erscheinung
zu bestimmen pflegen.« Dr. I. Albert.
Poznato je, da se šumarskom osoblju na ime podmirenja troškova, putnih
1 pisarničkih, zatim za uzdržavanje službenih konja ili kola — dopituje a i
izplaćuje paušalno — stanovita njeka svota — koja ipak u istinu obično ni iz
daleka nije naknada zbiljnih troškova i zasluge; da, ona je često npravo i prikraćenje
zasluge tog osoblja. Na račun tog paušala — zahtieva se od nas obično
sve i sva — bez obzira na zbiljni izdatak naš i potrebe. PaušaF taj bo u nas
toli je neznatan, da smo vazda prisiljeni nanj nadoplaćivati hoćemo li interes
službe i u istinu uzčuvati. Tako se na pr. u nas šumaru dopituje godišnji putni
paušal od 100 do 400 for. — nađšumarom pako od 200 do 600 for. godimice.
Na račun te svote imade dotično osoblje prigodom službenog putovanja podmirivati
toli svoje troškove, koli i troškove uzdržanja kolah, konja i sluge.
Bačunajuć popriečno, dolazi ta odšteta kod šumara obično sa 2 for. do 2 for.
50 nove., kod nadšumara sa 2 for. 50 nvč. do 3 for. na dan. Još se pako
manjom prikazuje ta odšteta onda, ako li uzmemo u obzir ogromnost šumarija
i službenih područja u obće, koja redko kada dopuštaju dotičnom šumaru^ da
se isti dan u večer kući vraća, već mu je obično i po vani noćiti, čim mu se


* Dr. I. Albertj kaže o tome u svojem dielu: ,.Lehrbuch đer Forstver-
waltung " slieđeoe: „Paušal imade svrhu, stati na kraj zloporabi službenih putovanja,
a podjedno i utanačenjem minima vanjskih putovanja interes službe osjegurati.
Paušalna iliti sumarigna odšteta t. z. putnih i dnevnih troškovf^, vrieđi ipak
jedino za službena putovanja u obsegu podčinjenog kotara, te će se s toga u svakom
slučaju putovanja stere<5 a s e izvan tog područja, kao i sva ona stojeća u interesu trećih
(na pr, stranaka privatnih) morat vazda posebice odstećivati. Veličina paušala ovisi o
činu (Rang) dotičnog činovnika, kao i obsegu poslovanja službenog kotara. Paušal se
naročito tamo preporučuje, gdje se imadu obavljati redovito opetujuća se vanjska službovanja,
kako to na pr. kod Šumarsko-nađzornog osoblja slučaj.