DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 18     <-- 18 -->        PDF

, -^ TO´ —


Već od više godina raste broj slušatelja šum. akademije tako, da je
isti od broja učenika rudarstva za 2-3 puta veći, pa jedno već ta okolnost,
a drugo i to, što je u isto doba šum. akademija stekla zemaljsku važnost, može
biti dostatnim razlogom, da prema tom svojem novom položaju i dostojno
mjesto zauzme, a ne da ostane uviek tako rekuć priliepkom rudarske akademije.


Osim toga pokazalo se dosađanje podieljenje ućilišta u dva razna tečaja
(šumara i šum. mjernika) nepraktičnim. Tečaj šum. mjernika bo imao je
uviek samo 2—3 slušatelja, pošto se mladež ustručavala još dulje jednu godinu
ostati na akademiji bez izgleda na kakovu korist, jer´šumarski mjernici
neuživaju de facto nikakovih prednosti, koje bi bile u stanju u praksi ih odštetiti
za dulje učenje. Stoga drži predlagatelj shodnijim, da se ta oba tečaja
stope, te da šumari obvezani budu uz dosađanje discipline, slušati i one odnoseće
se na mjerničku struku. Ovo smatra dapače nuždnim već iz obzira na
sađanji napredak šumarske znanosti i važnost šumarske struke, pošto će šumari
jedino tako moći biti dostojnimi predstavnici svoje struke.


Prem bi se ovim preinacenjem broj učevnib predmeta povisio, to ipak
predlagatelj ne zagovara povišenje učevne dobe na 4 godine, nego hoće da
održi ravnotežje time :


1. Da se većina predmeta, koje su do sada rudari i šumari zajednički
slušali, posebice predaje, jer tako bi se broj nastavnih satih skučiti mogao,
pošto bi se obzir uzeo samo na strogo šumarom potrebite stvari, čime bi se i
obseg predmeta reducirao.
2. Da se samo najvažnije mjerničke nauke predavaju pa i te takođjer u
smanjenom obsegu.
B. Da se u manji dosadanji broj nastavnih sati za obću mineralogiju,
geologiju i geodasiju.
Uz do sada navedene nedostatke šum. akademije, navadja predlagatelj
još i taj, da se do sada na štavničkoj šum. akademiji razmjerno malo pažnje
obraćalo na botaniku i zoologiju, pa navadja bečku visoku školu, šum. akademiju
u Tharanđu i Eberswaldu, koje imaju skoro dvaputa više nastavnih
sati^ za ove nauke, te mnije, da iza ovih učilištih ni akademija u Štavnici nesmije
zaostati. Uzevši dakle u obzir sve ove preinake, imali bi akademici 24
nastavnih sati na nedjelju ili popriečno 4 sata na dan. Ovo je broj, koji se
osobito na strukovnom zavodu nesmije prekoračiti poradi toga, što je ostalo
vrieme nužđno za razne vježbe.


Konačno pak misli predlagatelj, obzirom na okolnost što se namjeravaju
osnovati tako zvane „pokusne postaje«, da bi potrebno bilo uvesti posebnu
profesorsku stolicu:


1. za kemiju, fiziku, meteorologiju i tloznanstvo,
2. za obće i šumarsko biljarstvo, sistematiku i fiziologiju bilja i zoologiju,
3. za obće i šumarsko graditeljstvo,
4. za šumarsko strojoslovje i tehničku dinamiku,