DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Tjeranje obrta ili sudjelovanje kod toga, kao i trg-ovine šumskimi proizvodi,
posvema je lugaru zabranjeno.
Bez dozvole nesmije lugar nikakav posjed, livade ili pašnjake kupiti ili
u najani uzeti, a tako ni ribarenje ili lovište iznajmiti.


Svako sudjelovanje kod trgovine sa šumskimi proizvodi, zatim poduzeće
radnje i dostavlanja za šume, strogo mu je zabranjeno; isto tako mu je zabranjena
preprodaja, darivanje ili izmienjivanje dobljenih šumskih proizvoda, a osobito deputata
na drvu.


Lugar ima svoju prištednju na drvih šumskom upravitelju prijaviti, koj će
tada shodna udesiti, da će se ta kolikoća prištedjenog drva kod budućeg die-
Ijenja deputata odbiti; a taj odbitak onda po postojećoj cieni novcem nadomjestiti,


§. 28.


Lugaru na pohranu po predpostavljenomu predano kulturno orudje, strojevi,
ine sprave i inventarni predmeti itd. imadu se pobilježiti i pomno čuvati,
niti ih smije lugar ikada u privatne svrhe rabiti.


§. 29.
Lugar je za točno vršenje ovog službenog naputka, kao i savjestno obavljanje
đužnostih, osobno odgovoran i kažnjiv.


Najglavnija je lugaru dužnost, poslušnost prema odredbam pređpostavljenoga;
u slučaju pako, da uvidi da je nalog predstavljenika mu protupropisan,
ili ako misli, da bi izvršbora takvog naloga dobro povjereno njegovom čuvanju
štetovalo, to imade umah čednim načinom dobljeni nalog razjašnjenjem svojih
nazora oprovrći. Ako šumar uza sve to ostaje kod tog naloga, to ^^a imade lugar
noodviačno izvršiti,


§. 30.
Svaki prekršaj u službi kaznit će se ne samo po obćem kaznenom zakonu
zatvorom, no i po disciplinarnih propisih.


L. Sz - .
Preustrojstvo magjarske šumarske akademije u Štavnici*


Saobćuje taksator Dušan Ilijie.


Šumarska akademija u Štavnici (Schemnitzu) u Magjarskoj - zadobila
je u najnovije doba i po nas Hrvate stanovitu važnost — i s toga držimo, da
se i naši šumari ustrojstvom rečenog učilišta ma i površno upoznađu. Kako
se nadalje u novije doba i u nas opet počelo razpravljati pitanje nove organizacije
domaćeg nam šumarskog zavoda u Križevcih — to ćemo u sliedećem
podjedno saobćiti i koju ob netom naumljenoj reorganizaciji te magjarske šumarske
škole.


Prije ipak, no predjerao na saobćenje predloga o preustrojstvu ove akademije,
navesti nam je u kratko prošlost iste.


*) Polag članka u lista* »Erdeazeti iapok«. , .