DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 15     <-- 15 -->        PDF

-^ 67 ~


Lugar imade svaku po njem ustrieljenu zvjerad, za koju ustanovljenu nagradu
dobije, ^u^iivskom upi-aviteljstvu priposlati, a lovni izka;^ šiimsko^ ureda
supodpisati.


§. 22/


Lugaru nije dozvoljeno bez dozvole obitaliste ili stan mienjati.


Bez dozvole predpostavljenoga upravitelja nesmije se ni preko noći udaljiti
iz svog kotara u ne službenih poslovih.


Ako mu je stan u naravi dat, to se on imade skrbiti za uzdržavanje
istog; svojevoljno nesmije na njem ništa promieniti, oštete pravodobno
prijaviti i popravak istih zatražiti.


. §. 23. ^


Kao što predpostavljeni lugaru svoje odredbe ustmeno priobćuju, tako
i lugar svoje prijave obavlja.
Prijave od osobite važnosti doznaje šumski upravitelj pomoćju službene
knjige.
U ovu službenu knjigu unaša i šumski upravitelj vlastoručno svoje odredbe,
ako nazrieva da ustmeno date nebl dovoljne bile.


Lugar je obvezan svakiput predpostavljenomu poći, kada ga ovaj službe
radi pozove, da mu ustmeno sve dogodjaje, zbivše se u njegovom kotaru, prijavi.


Sve pismene bilježke i primijene naloge imade lugar brižno čuvati i


kod promjene službe nasliedniku predati.
Pismeni saobraćaj sa uredi i osobami u službenih stvari, izira u slučajevih
navedenih u ovom službenom naputku, zabranjeno je lugaru.


§. 24.
Ako lugar oboli, ili ako ga drugi koji temeljit uzrok u izvadjanju službe
prieči, imade on to umah šumskom upravitelju dojaviti.


- , , . ; ´.: §. 25.


Lugar ima nastojati da si neporočnim moralnim ponašanjem u i izvan
službe sveobće štovanje steče, a naprotiv strankam, da se na svaki način pristojno
ponaša. ,


§ 26. . ", "


Lugaru je primanje i izplaćivanje šumskih novaca zabranjeno, isto tako
mu je najstrožije zabranjeno od osoba, s kojimi u službi posla imade, primati
darova bilo to u novcu ili drugih predmetih ili uslužnostih.


Njegova je dužnost dakle, da takove ponude kao pošten muž, komu je poznata
čast i dužnost u službi, neprima; te svaku i najmanja sumnju o podmićivanju
i nepoštenju izbjegavati.


§. 27.


Bez navlastite dozvole predpostavljene oblasti, nesmije lugar preuzeti nadzor
nad tudjimi sumarni ili lovišti, a niti bez dozvole privatnimi se poslovi baviti.


Gospodarstvo si smije samo u toliko voditi, u koliko to nije na uštrb
lugarskoj službi.