DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 65 —


lugar količinu i kakvoću ukradjemli stvarih točno iztraži, ove svojim čekićem
označi, te sumnjivcu oduzme.


Tako žaplienjene stvari imade lugar najbiižjem obćinskom predstojniku ili
drugoj povjerljivoj osobi na čuvanje predati, odnosno,dozvolom šumskog upravitelja,
i prodati.


Zaplienbu ili prodaju takovog materijala pako, imade odmah predpostav-
Ijenomu šumarskomu upravitelju prijaviti.


Nadje li proizvode sumnjiva poriekla u ili izvan šume, ali bez štetočinca,
to imade takodjer ove zaplieniti, ako je moguće na sigurno mjesto spraviti, a
učin umah predpostavljenomu prijaviti.


§. 13.


Zateče li lugar nepoznatog prekršitelja, to ga imade zapitati za ime i
obitalište, uzkrati li ovaj odgovor, ili ako se je bojati^ da je oznaka imena neistinita,
to ga imade lugar uhvatiti i bez odvlake bližnjem obćinskom predstojniku
ili oružničtvu predati.


Sva orudja i ine sprave, koje se nadju kod prekršitelja, imadu se zajedno
sa prijavom predati šumskom upravitelju, u svrhu predaje poglavarstvu.


§.14.


Suprotstavi li se prekršitelj, ili ako se više takovih skupi, tako da je lugaru
nemoguće, uhićenje osobe ili po §. 63, šumskog zakona dozvoljena plienitba
iste, to se lugar bezodvlaČno imade obratiti na obćinskog predstojnika
ili na oružničku postaju, da tako njihovom pomoći preprieči dainje oštećivanje
i omogući zaplienu ukradjenog dobra i uhićenje štetočinca.


§. 15.


Oružje smije lugar samo u slučaju pravedne obrane uporabiti.


Slučaj obrane nastaje, ako se radi o zbiljnom nasrtaju prama njegovoj
osobi, dakle ako se napadaj već zbio ili se upravo izvadja, nipošto pako onda,
ako bi se taj nasrtaj samo mogao zbiti. Nu i kod toga ne smije oružje uporabljivati
u drugu svrhu, van koliko mu je to za obranu takovog nasrtaja neobhodno
nuždno.


§. 16.


Nadje li lugar tragove učinjenog prekršaja, imade nastojati, da pronadje


prekršitelje, a tragove im u koliko je to moguće, sliediti.


Zakloni li se prekršitelj, kojega lugar po §. 13, imade pravo uhititi, u


koju kuću ili mjesto, koje je lugaru nepristupno, ili ako je temeljita sumnja,


da je na takvu mjestu i koje ukradjeno dobro sakiiveno, to imade takav


slučaj umah prijaviti obćinskom predstojniku i zatražiti njegovo posredovanje


u svrhu kućne pretrage po zakonu o obrani kućnog prava (od 26. listopada


1862. z. V. 1. br. 88.).


. § 17.-


Sve odkrite prekršaje imade lugar točno pobilježiti u službenu knjigu i


takove šumskom upravitelju kod shedećeg raporta prijaviti.