DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 64 —


Po primitku te doznake, koja mu naznačuje šumsko mjesto, razvrstbinu
i brojku ove, predaje lugar označeni materijal kupcu, a podjedno briše taj prodani
materijal u svojoj knjigi oznake.


Ove doznačnice služe lugaru u svrhu legitimacije, s toga ih mora pomno
čuvati, a u stanovito doba šumskom upravitelju uz potvrdu u službenoj knjizi
predati.


Za svaki, nemarnim nadzorom prouzročeni gubitak kod preuzimanja ili kod
izdavanja šumskih proizvoda, odgovoran je lugar.
Isto tako imade lugar prisustvovati i svim prodajam nuzgrednih užitaka,
te odnosne zapisnike supodpisati.
-^ §. 9.


Šumski upravitelj predaje lugaru izvadak odobrene šumsko-uzgoine osnove
povjerenog mu kotara, te mu na licu mjesta povjeri provedbu tih kultura
uz stanovite propise i odredbe.


Lugar je duJ^.an najvećom opreznošću obavljati taj važni posao, te uzgojne
radnje po dobljenomu naputku na mjestu neprekidno rukovoditi, a ako uztreba,
i sam se posla latiti.


Dužan je nadalje sastavljati izkaze o nadnica, a koncem svakoga tjedna
podpisane dnevnične izkaze šumskom upravitelju predavati.
§. 10. " ,


Lugar uživa po § 53. šumskog zakona sva u zakonih zajamčena prava
javne straže, te je u službi ovlašten nositi oružje.


Šume pridieljenog mu kotara imade od oštećivanja kako najbolje može
braniti, prama tomu marljivo obilaziti istima, a osobito po nedjeljah i svečanih
danih, a kađkada i noćju, te svako opaženo oštećivanje bez obzira na osobu
prijavljivati.


Nadalje imade paziti, te po mogućnosti prepriščiti oštećivanja od strane
divljači ili elementarnih dogodjaja.
§ 11.
Ođkrije li lugar kakav šumski prekršaj, ili drugi proti sigurnosti vlastnićtva
učin, imade postupati po ustanovah šumskog zakona.


Proti prekršiteljem imade se lugar uviek mirno i ozbiljno ponašati.


Sva ukradjena drva, kao i panjeve istih, imade lugar svojim čekićem
pobuletati.
Nadje li lugar u šumi sumnjive ljude, za koje drži, da bi mogli neopaženi
kakav prekršaj učiniti, imade ih iz šume odstraniti.


Zateče li prekršitelja kod čina, to imade nastavak kažnjivog čina zapriečiti.


Na isti način imade se lugar i kod poljskih, ribarskih i ostalih prekršaja
vladati.


§ 12.


Nadje li se u šumi čovjek, za kojeg se drži, da je krivac prekršaja, to
se imadu u njega nadjeni šumski proizvodi po lugaru zaplieniti, i to tako da