DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 63 —


Lugar mora svojeg pretpostavljenog podupirati u svih šumskih poslovilj
koji se tiču njegova kotara, kao kod doznake i izvoza drva, šumskih kultura,
kod gradnje puteva i splavišta, zatim kod primanja i splavljanja drva, dobivanja
nuzgrednih užitaka, i. kod lova a po posebnom, nalogu njegovom takodjer nadzirati
drvare i ostale šumske radnike; ali mu je prije svega dužnost da sudjelovanjem
kod svib. tih radnja:ne zanemari, uajglavniju si dužnost, naime čuvanje
šuma. :


U tu svrhu valja mu šume često obiIaž;iti, te svu pozornost svraćati na
prije navedene predmete.


Opazi li, da se radnici ne drže točilo danih im naputaka, ili u radnji mane
i netočnosti, ako bi mu pri tom osobno uticanje bez uspjeha ostalo, imade
to umah šumskom upravitelju prijaviti.


. , ,., ... , ; .§ 7. .,
Lugareva je dužnost izbrajati i označiti izradjeni materijal u povjerenom
mu kotara.
; Izradjena drva imadu se razdielfena polag razvrstbina označiti, te za svaku
razvrstbinu drva sastaviti knjiga oznake:
I Gorivno drvo.


II. Oblikovina i laktovina.
III Lies i sitno gradjevno drvo.
Kod svakog od ovih razvrstbina imade se oznaka tekućimi brojkami počamši
od 1 započeti, nu kod šumskih mjesta, gdje bi se brojke lahko izmjenile,
treba slied brojka nastaviti.


Gorivo se drvo označuje i preuzimlje u manjih ili većih složajih, nu može
se i po specialnoj odredbi šumskog upravitelja, ako ou to za prodaju ugodno
nalazi, i veća množina drva jednake vrsti i razvrstbine pod jednim brojem
označiti.


Oblikovina i lies mjeri i označuje se pojedince.


Kolje se označuje i preuzimlje po hrpah stanovitog broja komada.


Izradjeni i u knjigu oznake uneseni materijal pojedinog šumskog odjela,


predaje
lugar šumskom upravitelju u prisuću radnika, poduzetnika ili akordanta.
Knjige oznaka i registre sječina, kao i izkaze o plaći drvara, imade lugar
supodpisati.


´ "´ . .. §-"^-" ´ ´ ;""´


Lugar imade svim prodajam šumskih produkta unutar pridieljenog mu
kotara prisustvovati, te imena kupaca kao. što i dostalnu,.cienu u svoju knjigu
oznake unašati a prodajne zapisnike supodpisati.


Izvoz prodanih šumskih proizvoda mora lugar strogo nadzirati, te osobito
.na to paziti, da se nijedan šumski proizvod ne izveze iz šume, dok mu kupac
peuruži doznaku o izvesti imajućem materijalu od strane šumskog upraviteljii.