DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 62 —


Naputak za c. kr. lugare u Austriji.


Znajući, da se žali bože kod nas u Hrvatskoj lugarskom osoblju još sveudilj
ni iz daleka neobraća ona pozornost, niti daje ona važnost, koje isto u
istinu ipak i bezuvjetno ha^ kod nas zaslužuje — zatim da si i oni, koji misle,
da je za lugara sposoban svaki, koji se polag postojećih propisa zavjeriti može
na nošenje puške, bez obzira na inteligenciju i znanje, ne gledeć. ni nato, dali
je dotični pismen ili ne, uzmognu bar donjekle stvoriti sliku ob zbiljnom djelokrugu
i. važnosti tih organa u svakom uredjenom šumskom gospodarstvu, te
da se i naši članovi lugari uzmognu upoznati sa službenim djelokrugom svojih
drugova onkraj Leithe, saobćiti ćemo sliedeći, u prevodu netom izdani službeni
naputak c. kr. lugara u Austriji.


Naputak taj glasi:


Lugar je dužan pod vodstvom neposredno predpostavljenoga mu šumskog
upravitelja, čuvati šumu i lov u području povjerenog mu kotara, u smislu postojećih
zjikona i naredaba. On je u prvom redu odgovoran za valjano čuvanje
podieljenoga mu kotara, nadalje dužan je kriepko podupirati svog predpostavljenog
u svih uzgojnih poslovih u obsegu podčinjenog mu kotara, a do-,
bivene po istom, odredbe i naloge, bezodvlačno izvršivati.


. .§ 2...


Lugar mora daje nmčaljiv u službi, te neima dogodovštine, tičuće se službe,
prijavljivati drugom, do jedino svojem neposredno predpostavljenom.


^ §´ 3.


Svaki lugar mora da bude po šumskom upravitelju u pridieljeni mu kotar
uveden, obskrbljen tlovidom tog kotara, izvadkom opisa granica, te izkazom
služnosti, kojimi su šume tog kotara obterećene. On je dužan voditi službenu
knjigu propisanu upraviteljstvom šuma.


§. 4.


Lugar imade svaki mjesec jedanput, izim da ga godišnja doba i zlo vrieme
u tvaljanom i nepromienjenom položaju sačuvane, točno izpitati položaj graničnih
oznaka, te svaku možebitnu oštetu ili premieštenje, kao i svako protupravno
razširivanje graničnih zemljišta, umah svomu predpostavljenomu prijaviti.


Lugar imade nad tim bđiti, da se služnosti, kojimi je šuma obterećena, ne
prekoračuju, odnosno da se neuživaju štetonosnim načinom po ostalu šumu.
Takove prestupke imade lugar umah svomu predpostavljenomu prijaviti
ili pako polag šumsko-policajoih odredaba konstatirati.