DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1885 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ira^if


—^^H-


Br. 2. u ZAGREBU, 1. veljače 1888, God. IX.


IPoziv" i TjL"bav"iest I


u smislu §. 7. slovo b. naših đrnžtvenih pravila, đospjeva
članarina n prvi četvrt svake upravne godine.


Umoljavajti se dakle p. n. gg. članovi našega družtva što uljudnije,
da izvole svoju članarinu za tekuću godinu tečajem mjeseca
veljače podpisanomu predsjedničtvu frailCO priposlati; ovo moramo
tim više zamoliti, i tim sigurnije očekivati, što šumarski list od
nove godine svaki mjesec u obiljnom obliku izlazi, pa su stoga i
dužnosti upravljajuceg odbora odnosno i predsjedničtva mnogo veči
od prije, a jer bi u protivnom slučaju družtvena uprava zapela,
što nikako nebi u interesu mladjahnoga nam družtva bilo.


Isto tako umoljavaju se dotični šumarski uredi ili šumarije
da u smislu na nje opravljenog odpremka iz prošloga mjeseca, sve
prinose njima podredjenoga pomoćnoga osoblja saberu i što prije
na podpisano predsjedničtvo priposlati izvole. — Istim putem razpače
se laglje kontrole i reklamacije radi đružtveni organ „šumarsk
i list " na svekoliko lugarsko osoblje,


Tko želi dobiti družtvenu diplomu ili staru diplomu novom
zamieniti, placa 1 for. bez opreme i poštarine.


Kod onih gg. članova koji se tomu pozivu odazvali nebi, morat
ćemo predpostaviti, da jim je milije članarinu poštovnom doznakom
uplatiti, te ćemo 2. ožujka na njihovu adresu u otvorenom
omotu odaslati na predsjedničtvo družtva glasedu poštovnu
kartu ; na tu kartu molimo priljepiti poštovnu biljega sa 5 novč.
ako svota neiznaša više od 5 for. te na predsjedničtvo. odpremiti.
Dočim je odprema novaca „poštanskim nalogom", kako smo to