DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1885 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 1. u ZAGREBU, 1. sieenja 1886, God. IX.


Hrvatski veleposjed prema šumarskom u´ružtvu.


Mott o : ,,In điesetn Augenblicfce stohen wir als


^^ ^ -.^ Vertreter đes Waldes ; mag er gehoren
^ weni er will, immer sind wir ihn zu
schiitzen unđ zu erhalten verpflichtet.´^
Furst Garl Schwarzenberg.


Sjegurno se već mnogi nas, prebirajući izkaz članova hrvatsko-slavonskog
šumarskog družtva zapitao, koji li sa tomu uzroci, da od 430 člana družtvena,
jedva njih nješto preko desetak veleposjednika, pa ipak od ukupne šumske površine
naše domovine oko 400.000 hektara šumišta baš vlastnost rečenih velikaša
i dostojanstvenika.


Istina, hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo ponosom broji medju svoje
članove, njegovu uzoritost nadbiskupa kardinala Mihalovića, preuzv. g. biskupa
Strossmajera, preuzv. g. bivšeg bana grofa Ladislava Pejačevića, presvietlu gospodu
grofove Rikarda Sermaga, Ivana Draškovića Trakoćanskog, Miroslava:
Kulmera, Artura Nugenta, baruna Feodora Nikolića, te upraviteljstva vlastelinstvah
baruna Prandaua u Valpovu, grofa Eltza u Vukovaru, gospoštije Kutjevačku
i Pakračku-


Na čelu družtva stoji pokrovitelj, njegova prejasnost knez Lamoral
Thurn i Taxis — pa ipak — koli neznatan jest broj riečenih, prema ogromnom
broju onih hrvatskih velikaša i šumoposjednika, koji ako možda i znadu, da u
Hrvatskoj postoji posebno šumarsko družtvo — takovom ijiak vazda ostaše tudji,
pa koli malo izuzam pasivnog pristupa družtvu, i oni velikaši, koj se broje
medju članove družtva — za družtvo naše, njegov razvoj, a po tom i za struku,
i napredak njen učiniše il mare.


Gledajući pako nasuprot, kojim marom i Ijubavju velikaši i veleposjednici
inih susjednih zemalja.raonarkije n. pr. Češke, Ugarska, Austrije i t. d. uz
tamošnja šumarka družtva prijanjr´ja — i nehotice nam se sjećati — naših u"
obće toli žalostnih narodno-gospođarstvenih, kao i socialnih odnošaja.


Zato ipak nebismo mogli podnipošto, toga radi upisati ponajglaviijju
Ivrivnju, baš pre rečenim veleposjednikom samim — već iskreno govoreći —
dobar dfo krivnje te leži i na nama samima.


Mi se bo šumari — be? pravog razloga — ogradismo njekim kiftezkiin


^ i^ X 1
ŠUMARSKI LIST 1/1885 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— ž —


zidom — na kojem napisasmo velikimi pismeni „noli me tangere" — držeći,
da smo sami o sebi dovoljno jaki, za da uspješno vodimo dugotrajnu borbu, za
unapredjenje naših svrhah — pa ipak bi nas bilo moralo tolikogodišnje izkustvo
jur uputiti, da hoćemo li uspjeti — moramo tražiti podpore i izvan
naših krugova.


Skim pako, da se prije svegasložimo, akone s onim i, kojih
su interesi umnogome u najtjesnijerasavezusnaši mi interesi,
a to su šumski veleposjednici naši.


Oni bo, posjedujući u svojih šumah bitni dio svojine, nemogu bit ravnodušni
prema odnošajem onih, kojima u prvome redu prinadleži, uprava, nadzor
ili gospodarenje nad tom njihovom imovinom.


Da se pako i naši velikaši umiju za stvari šumarske struke interesovati,
dokazao nam ponajbolje dični naš sučlan gosp. Adolfo Danhelovskj, koji je
u predmetu šumskog katastra umio sam, i u prvom redu prve naše velikaše i
te kako angažovati — pokazav nam time put — kojim bi valjalo, da i mi, hoćemo
li si te uplivne u zemlji elemente priklonimi učiniti — započmemo djelovanje.


Mi valja, da naše interese nastojimo svesti u njeki savez
s njihovimi—k tomu pako imamo obiljno prilike. Novi šumski
zakon, lovni zakon i kataster šumski i t. d. u koliko se tiču
nas, to se sjegurno u ne manjoj mjeri tiču i šumskih veleposj
ednika.


Nu dočim njima vazda možno svoje interese bud kod vlade, bud u saboru
osobno i uspješno braniti i zastupati, ostaje nama, tek polje molbe i predstavka.
— Kojim plodom pako takove do sada vazda urodiše, dokazuje nam
najbolje prošlost našega družtva i uspjeh naših zaključaka.


Interes prenavedenih faktora pobuditi po naše družtvo, imao bi biti po
našem nazoru naš najbližji cilj, k tomu pako treba prije svega, da se okanimo
dosađanje eksklusivnosti. Istina je nadalje, da je prvi korak k tomu, jur učinilo
družtvo naše, prigodom promjene družtvenih pravila g. 1883. — otvoriv
tom sgodom pristup u družtvo svakomu prijatelju zelene struke — te nam
tako preostaje samo još i drugi korak — t. j . pomoćju jur prije navedenih,
već družtvu našem pripadajućih veleposjednika šumskih, shodnim načinomostale njihove drugove za stvar našu predobiti.


Podje li nam pako jednom za rukom, hrvatski šumski veleposjed predobiti
za nas, ne samo, da će družtvo naše u materialnom pogledu zadobiti, nu
još u mnogo većoj mjeri u pogledu moralnom.


Medju članovi našega družtva nalazimo jur liep broj vlastelinskih šumarskih
činovnika, koji će sjegurno moći a i htjeti, koju tu, u gori rečenom smislu
poduzeti.


Nije to pako s naše strane — drugo — van spoznanje zbiljnih obstojnostih
i potrebe kriepke podpore od strane naših mjerodavnih krugova, ho