DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 294 —


danas slegla nije, te da se temeljne zasade te nove nauke, ne samo s teoretičkog
nu osobito i s praktičnoga stanovišta, po šumarih njekom nepoznatom do onda
u šumarskoj literaturi žestinom pobijahu.


Osobito žestoka bijaše ta borba, medju šumari susjedne Njemačke. Nu
već oko godine 1860. preniela se ta borba i u Austro-Ungariju. U to doba bo
poznati strukovnjaci Juiijo i Robert Miklitz pokušaše, temeljne zasade i pravila
Presslerovog „racionalnog šumara", odnosno nauku o čistom prihodu, tumačiti
i razjašnjivati sa praktičnoga stanovišta, objelodaniv djelce „Beleuchtung der
Grundsatze iind Regeln des rationellen ´Waldwirthes von M. R. Pressler.
Olomutz 1861."


U tom vrlo popularnim načinom pisanom djelcu, (koje svim onim koje se
Presslerovom naukom pobližje upoznati žele, najtoplije preporučujemo,) razjašnjuju
i razmatraju, odnosno tumače nam se pravila, nauke o čistom prihodu,
sa gledišta strogo praktičnoga.


Priznavajući u načelu teoretičku temeljitost te nove nauke o čistom prihodu,
predlažu spomenuti pisci a i dokazuju, da je za praktičnu uporabu iste
potrebna raznolika modifikacija temelja i uporabe. — Dokazi pri tom spomenuti
većim su dielom toli nepobitni, da će ih svaki nepristrani praktični šumar
usvojiti.


Pitamo li dalje, koju praktičnu vriednost nauka o čistom prihodu imade
za šumsko gospodarstvo, to nam prije svega iztaknuti, malo ne izključivu uporabu
iste u nauci računanja vriednosti šuma, sastojinah i šumskog tla, kod
prodaje i nabave, dioba, nagoda, izvlastba i odštećivanja za šumske kvarove,
kao i kod prispodobljanja efektah raznih načina šumskog pomladjivanja itd.


S ovih razloga pako nemogu ni najodrešitiji protivnici
teorije nauke o čistom prihodu, biti bez takove, i oni ju danas
već upotrebijivati moraju, naročito kod sastavljanja t. z. šumsko-gospodarskih
osnovah iliti uredjivanja šumskog gospodarenja na temeljih umnog
šumarenja.


U ovih bo slučajevih Pfesslerova nauka omogućuje rešavanje stanovitih
načelnih pitanja odnosećih se na osnuće dojdućeg gospodarstva, a naročito i
utanačivanje obhodnja, na stalnom znanstvenom osnovu. Nadalje joj pripada
velika zasluga po pospješivanje razvoja nauke o šumarskom obrtničtvu kao i
nauke o šumarskoj produkciji, jer ma sve da i nemožemo, po teoriji o čistom
prihodu za sadjenje i uporabu šuma utanačene privatno gospodarske temeljne
zasade u dosadanjem teoretičnom obliku, bezuvjetno uz naše šumarske odnošaje
u praksi usvojiti, to ih ipak možemo bez napuštanja samog temeljnog načela
nauke, uporabljivati onda, kad ih mjestnim šumarskim odnošajem odgovarajuće
prilagodimo.


Nejma nadalje dvojbe, da će nauka o čistom prihodu i po naše domaće
šumarstvo postati od najveće važnosti, samo dok ju zbiljnim odnošajem prilagodimo,
naročito zato, što uporaba iste nepredmjeva samo promjenu dosadanjih