DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 7     <-- 7 -->        PDF

—.293 ~


jednake drvne gromađe ili t. zv. kombiniranog razšestarenja, pazeć prije svega
na to, da se na koncu konca za razna užitna razdobja, bez obzira na ostale
uslove racijonalnog i umnog šumskog gospodarenja, brojevno izkaže jednako
površno i gromadno razdieljenje.


Samo da se poluči idealni sječni red, kao i razmerje sastojinskih dobnih


razreda i drvne zalihe, nežaca se pri tom, tobož u korist daleke budućnosti,


namitati sadašnjosti žrtve, ni neomjerivajući te toj neizvestnoj budućnosti na


mienjene koncesije, niti uziraajuć time kod nečistog prihoda nastajući manjak


u račun.


Istom se jednostranošću i po istoj šabloni postupa i kod utemeljivanja


odnosno pomladjivanja sastojina, kao i kod uživanja šuma.


Za pravilno se predmjeva čista sječa sa umjetnim pomladjenjem — a to
opet samo zato, jer takovo najbolje u okvir sađanjega uredjivanja šumskih prihoda
pristoji.


U koliko nadalje ovakovo gospodarsko načelo duševnu kao i fizičnu snagu


šumari slabo napinje, nije čudo, da se isto u praksi tako brzo ukorienilo.


U samoj naravi sada uobičajnog načina uredjenja šumskih gospodarstva
nadalje leži, da se u nas kod pomladjivanja uzimaju osobito one vrsti drveća
u obzir, koje se takovom načinu gospodarenja najbolje podčinjati dadu.


Isto se tako pri tom slabo uočuju kulturni troškovi, tako da se prečesto
i bezpotrebno troši u to ime, dočim bi bilo od mnogo veće koristi, da se taj
novac u same s\rhe uzgoja sastojinah izdao. Tako se u Austro-Ungariji u obće,
dapače i u onih krajevih, gdje su šume sbog pristupnosti i unovčivosti dosta
vriedne, vrlo malo izdaje u svrhe pravodobnog čišćenja i proredjivanja ntiladih
sastojina, što i opet za posljedicu imade, da se u trgovini najvećma tražene i
najcienije vrsti građjevnog i liesnog drva danas u nas samo uz predmjevu dugačkih
obhođnja uzgajaju itd.


Ovim bismo bili u ki*atko orisali sustav do sada u nas uobičajnog načina
uredjivanja šumarstva, način, koji se inače njekim ponosom nazivlje „koiiservativnim".
Pa ipak znamo, da je u istinu to način, koji imade prije svega jedino
omogućiti potrajno dobivanje najvećeg nečistog prihoda, negledeć pri tom na
polučenje najvećeg čistog prihoda, niti pitajuć za zbiljno ukamaćenje izdanih
zemljištnih i gospodarskih glavnica, neuzimajuć obzir kod pomladjivanja, uzgoja
i potrajnog uživanja sastojina, na unapredno umno uređjenje gospodarstva, kao
ni na sam najvažniji zadatak u istinu konservativnoga gospodarenja, na trajno
podržavanje najveće zemljištne snage, koje se samo zakonom naravi odgovarajućim
gospodarenjem polučuje.


Uz takove se odnošaje pako neimamo čuditi, da se oko konca g. 1850.,
kad no je profesor Pressler, stupiv na javu svojom teoretički toli uzorno zamišljenom,
ter stalno omedjenom šumarskom naukom o Čistom prihodu, tražeć
na temelju iste reforraaciju sveukupnog vladajućeg do onda šumareuja, u svem
šumarskom svietu, sveobća i neobično žestoka bura pojavila, koja se jos ni do