DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 292 —


Stroj ovaj, providjen sa šarafom za prikapcanje na deblo, motku ili ma
koji stalak, svagdje se lasno postavi, a jer se objektivna slika u pravokut kroz
prizmu prenaša na ocularnu leću, to se sjeđeć ili stojeć u naravnom položaju
glave svaki dio krošnje motri, pa se zato stroj osovno ili vertikalno kretati može.


Jedno mu još manjka, a to jest, priložiti mu visino-i debljomjer
po sustavu Winklerovog — tada se tim sjegurnije i kockovina ili plašt krošnje
proračunati može.


Time bi moj obćeniti opis i način prociene plođomjerom svršio, a ako
prispijem, izraditi ću k ovom i posebne skrižaljke uz naputak, a da se ovo što
obsežnije i temeljitije složiti može, bilo bi šumarstvo svakom onom zahvalno,
koji bi u tom pripomogao. Danas stoji ciena hectolitru bukvice 1 for. 40 nČ.,
a žira 2 for. 20 nove., pa ista se uz točne prociene u kratko vrieme znatno
još povisiti može — sve na Hrvatsku korist; što, za koliko jeftinije žirenje
prodajemo, za toliko jeftinije i svinjetinu tuđjin jede, a da ova dnevno u cieni
skače, pripisati je jedino tomu, što je žiro vina dnevno skuplja, koje diobom i
omašnijim podsjećanjem šumab - zato slogom i ovdje napred!


Važnost nauke o čistom prihodu po šumsko gospodarstvo.


Uzesmo već g. 1882. u ovome listu raspravljati o t. zv. nauci o čistom
prihodu. Kako su pako u obće ta nauka i razglabanja ob istoj još sveudilj na
dnevnom redu strukovnjačkih razmatranja, budi nam slobodno u sljedećem
objelodaniti članak, što no ga nedavno u „Oesterreicbische Forst-Zeitung"
objelodanio šumarski ravnatelj H. Bretschneider, te iz koga sliedeće vadimo:*


Za moći valjano prosuditi važnost t. zv. Presslerove nauke o čistom prihodu
po šumsko gospodarstvo, treba, da prije svega nepristrano i pomno prorešetamo
težnje i ciljeve u nas sada uobičajnog šumsko-gospodarskog sustava,
mane mu i manjkavosti. Toli u Austro-Ungariji, koli u većem dielu Njemačke
stiatraše se do najnovijeg doba toli za državne i obćinske, koli i za oveće šume
privatnika temeljnim osnovom .gospodarenja, nastojanje oko postignuća koliko
iole moguće većeg . nečistog prihoda, uz istodobno čim veće osjeguranje potrajnosti
dosadašnjega prihoda drvne gromade.


U svrhe utanačenja i postignuća toga cilja, sliedi, na temelju manje više
točnog procjenjivanja drvne zalihe, proračunanje prihoda za sliedeće gospodarstveno
razdobje. Smatrajući pri tom, da je jur svim zahtjevom uredjenja dojđućeg
šumskog gospodarenja udovoljeno, ako se na papiru (u šumsko-gospodarskoj
osnovi) liepo poredaju, sve jednu gospodarsku ciel sačinjavajuće sastojine,
u okviru uobičajne, ili pako na temelju najvećeg poprečnog prirasta ustanovljene,
obhodne dobe, po načinu uredjenja razšestarenja na jednake plohe,


Tidi: »OesterreicMsche Forst-Zeitung« br. 51: »Die Bedeutung der Eeinertragslehre
filr die Waldwirthschaft.«