DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 46     <-- 46 -->        PDF

3B2 —


Iiiep primjer. Slavna oto6ka imovna oblina votirala jest pripomoćnoj zakladi
šumarskog đružtva svotu od lOO for. Ugledale se i ostale imovne obćine u taj primjer


— aa da namisao naša uzmogne uroditi eim prije željenim plodom.
Natječaj. Kod gospoštije grofa Pavla Pejacevića u Pođgoraća, imade se 1 se&njem


1885. popuniti mjesto vlastelinskog gumara. Plaća 500 for. i 12 bvati goriva i prost


stan. Namještenje sliedi izprva samo privremeno. Odnosne molbe valja upraviti na vlaste


linske upravitelj stvo.


Kod gospoštije Daruvarske imade se popuniti mjesto šumarskog pristava, sa godi


šnjom piačom od 200 for. prostom obskrbom i stanom.


Višji šumarski državni izpiti u Zagrebu. Obdržavaui su dne 6. do 10.


listopada poznatim naSinom. Kandidata se ukupno 11 prijavilo — i to 9 bivših


slušatelja zavoda križevačkoga i jedan bivši slušatelj visoke škole u BeČu. Izpitu se


podvrglo njih 8 — dočim su trojica odstupili i to jedan bolesti radi. Četiri kandi


data, i to 3 križevačka i jedan beČki slušatelj budu reprobirani — četvorica pako


položiše izpit — dobrim uspjehom. Svi kandidati osim jednoga (koji u Dalmaciji na


mješten) služe kod obtSina u Hrvatskoj i Slavoniji.


Za pismeni izpit bijahu stavljena sliedeća praktičn a pitanja:


1. Prednosti visoke, srednje i sitne šume, te način kako se te Šume pomladjuju?
2. Prometila po kopnu, i koji su glavni momenti pri tom?
3. Ustanovljenje Šumskog dohodka, po poprečnom pi-irastu i kameralnoj taxacionalnoj
metodi?


Nadajmo se^ da su to posliednji izpiti po staroj preživljeloj naredbi.


Šumske prodaje. Dne 21. srpnja obdržavana bi kod kr. podžupanije u Za


grebu dražba (uz pismene ponude) od 450 hrastovi h stabal a iz Šume j,Mokrice"
Šumsko imovne obtSine Polonja — Novomjesto procenjenih na 4484 for. 60 novČ. Stiglo
je ukupno 8 ponuda i to ponuda H. Sehdnwalda glaseča na 6025 for. — L. Perina
na 5500 for. — L. Bavagnogli na 6011 for. — A. Berndorfer 5097 for. — A Stram
5433 for. — G-. Gruawald 4500 for, — V. Šunko 4550 for. i J. 0. 4219 for. —
Dostalcem bi A. Berndorfer sa ponudom od 6097 for.


Dne 11. kolovoza: obdržavana bi kod iste podžupanije dražba od 600 hrastovi
h stabal a iz šume ^^Lug" Šumsko imovne obćine Sv. Helena procenjenih na
13664 for. Stiglo je ukupno 11 ponuda, i to, ponuda H. Schonwalda na 18185 for.


N. Steinera ua 16275 for. L. Perina na 19250 for, — I Iskra na 18100 for. —
G-. Pristera na 16,080 for. — L. G-rLlnwaIda na 20,088 for. — Y. Marenca na
17150 for. — A. Berndorfera na 14730 for. — A. Fave na 17910 for. i ponuda
L. Blauhorna glaseća na 20.554 for. 55 novč. koji bi dostalae.
Dn e 27. rujn a obdržane bi opet kod iste podžupanije, ponovna dražba 1000
hrastova h iz šume „DemerŠćica" Šumsko imovne občine Demerje procenjenih na
13879 for. 80 nvČ. — Stigle su ukupno 3 ponude, i to, ponuda A. Berndorfera
sa 6750 for. J. Iskre na 5065 for. i L. Švarc a na 6001 for. nijedna ponuda medjutim
nije primljena.


Dn e 9. listopad a obdržana bi kod kr. šumar, ravnateljstva u Zagrebu dražbovna
prodaja hrastova iz državnih šuma u gradiškoj i brodskoj pukovniji, sliede*5im
uspjehom: Za šumu ^,11 ina greda" procenjenu na 103.008 for. (sa 4568 hrastova)
stigle su sliedeće ponude: J. Me7er i Siska sa 110.008 for. -~ M. Pollak iz Daruvara
sa 117.531 for, — Merkadi i Schlesinger iz Zagreba sa 108.678 for. — C.
Morovi<5 iž Siska sa 114.225 for. i dostalae M. Schneller i TrontI iz Karlovca
sa 121,644 for.


Za šumu „Opeke " (1177 hrastova) procenjenih na 38.245 for., ponudio je


J. Me^er 49.009 for. — J. Juhn iz Požege 42005 for. — Merkadi i Schlesinger
39.067 for. — P. Mat^kovič iz Jasenovca 40.475 for, i dostalae L. Perin iz
Vrbovca sa 42.250 foi%