DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 45     <-- 45 -->        PDF

™ 331 ~


drvlja, koja će se ,svnkako obzirom na pojedine vrsti drvlja od gore pomenute


Hocbnelove tabele razlikovati.


Kao što direktni ])okusi Hochuelovi, tako i metlioda, kojom se je množina


pepela i vode opredjelila, pokazale nam, da četinjače mnogo slabije transpi


riraju od listaca, i da jasenovo lišće najsnažnije transpirira. Nu dočim po Hocli


nelovih pokusih brezovo i bukovo liš(´e obzirom na trans[nraciju odmah iza


jnsenovog sliedi, te u tom pogledu javorovo i briestovo lišće nadmašuje, — stoji


usuprot obzirom na sadržinu pepela i vode bukovo i bi´ezovo lišće izajavorovog


i briestovog. Isto tako transpiriraju u svedjer vlažnom tlu omorike snažnije od


bora, a ove opet snažnije od jele, što se obzirom na sadržinu pepela nikako


ne slaže.


Bez dvojbe je, da će pokusni resultati drugačije izpasti, ako se stojbinski
odnošaji više u obzir uzmu i ako budemo zemlju u (pokusnih) loneih samo toliko
polievali, koliko šumsko tlo oborinami vode dobije. Ako bi se na pr. bori
i breze od mladosti počam na pjeskovitu i suhu tlu uzgajale, to bi im i žiljevje
sigurno drugčiji oblik dobilo, a veličina trangpiracije, bila bi pod timi nepovoljnimi
odnošaji, kakovi se u naravi u istinu i nalaze, nedvojbeno mnogo manja
nego li nam to pokusni lonci pokazuju. U ostalom dokazuju nam ti pokusi, da
brezovo lišće na vlažnom tlu veoma snažno transpirira, a to isto da i kod borovog
lišća biva, — odakle sliedi poznata činjenica, da obe te vrsti i na čretu
uspievati mogu. ,


Možda će se g. dr. Hochnel odlučiti, da i u tom pravcu svoje tegobne
pokuse nastavi.^


* Opazka . U zadnjem brojii podlcrala se u posljediijein redkn pogrieška, naime mjesto:
,,Iišće na sunčanih stojbinah manje transpirira", ćitaj: „lišcj? na sunčanih stojbinab tek
nešt o jač e transpirira/´
ISa^zličite Triesti.
P m gg. suradnikom ,,Šumarskog lista!"


čast mi je javiti, da sam po želji glavne skapštlne, kao i slavnog
upravljajućeg odbora^ i u interesu stvari, odlučio i nadaije rukovoditi urednictvo
ovoga iisia, i s toga molim svu p. n. gg. članove družtva, da me u
tom mom radu kao dosada, tako i nadaije izvole podupirati Odnosni dopisi
i pošiljke pako, neka se vazda upravljaju izravno na osobu podpisatog i pod
adresom; Zagreb, streljačka ulica br. 5. kat I.


Fra´m Ž^aver KesterbaneU.


Sjednica upravljajućeg odbora. Odsutnosti p. n. g. predsjednika i tajnika dnižtva
radi, mogaše upravljajući tek na dne 11 . listopada obdržati sjednicu, u svrhu utanačenja
priprave za ovogodišnju glavnu skupStinu. U koliko je pako medjutim već jesen nastupila
bila, držao je upravljajući odbor, da nebi bilo uputno u to doba godišta sazivati skupštinu
u Novu Gradišku kako to svoje doba urečeno. već da se za ovu godinu sazove
za dne 26. listopada u Zagreb poslovna glavna skupština, u Novoj Gradiški pakoj da
se dogodišnja glavna skupština svakako obdržaje; o ćemu medjutim na drugonie mjestu
obširaije izvješćujemo^