DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 290 —
Po mom savjetu g. 1879, složio je g. Neuhofer u Beču, poznati optiker,


plodomjer, kakova nam ga sliedeća slika predočuje, te koji se unj dobiva za


90 for. po komadu.


To je povećani dalekozor, na kojem se uočnica (Ocularlinse) od objek


tivne leće raz- i primicati dade, a to razstavljanje bilježi se na scali.


Svako oko ima u constantnoj daljini i constantan razmak, a ako se ova
daljina na scali zabilježi, onda je izvjestno, da vazda u takovom slučaju i motrilište
constantne veličine biti mora — zato je i najshodnije, da si procjenitelj
sam ovu skalu na plodomjeru tiravna, što jednostavno ovako biva: Odmaknuv
se od stabla, zida ili sličnog n. pr. 25 metr,, naravnav šarafičeni plođpmjer
tako, da najčišće sliku vidi, tada zareže znak na scali a premjeri polumjer
u naravi od motrilišta i pronadje n. pr. odgovarajuće površje, jer je nočena
slika: okrug = 1-4 n^^^^ ^^^^ j ^ polumjer = 0´23 cm. Čim je motrilište
odaljenije, tim je ovo u ocularnoj leći veće, dakle za moje oko, kod:


50 met. odaljenosti = 6 \~]xn.


75 met. „ -^ 12 [Jin.


100 met. „ = 25 D^. itd.


Uvježbav oko na ovaj plodomjer i uzrezavši znakove za odaljenost, te
postaviv se pred stablo, nai^^vnav stroj tako, da najjasnije pokazuje, i ako je
na zarezu ostao od 100 m., tada znamo, da je motrilište t. j . krošnja od oka
100 m. odaljena, i da smo 25 Om. uočili.


Na površju od 25 [Jm.^ jer je plod dovoljno povećan, možemo svako zrno
u začelu sjegurno pobrojiti i time netrebamo na šišku pucati niti se na krošnju
penjati. —


Glavna je zadaća time dakle riešena, što za svaku odaljenost na svakom
djelu krošnje i na poznatom površju iste, broj ploda znamo (još i gualitativno
omašnijim strojem cjeniti bi mogli) — sve ostalo se lahko uvježbati može.


Površje nam je poznato, broj stabaljah lasno se prebroji, a to nam i sastojinopisi
dokazuju; a ako nam je to sve poznato, tada se pitajmo za mjestišta
pokusnih piohah.


Uzmimo, da je u procjenit se imajućoj sastojim, ili recimo još preciznije:
u sekciji (pododsjeku) popriečni broj ==== 40 stabala, tada se odluci procjenitelj
najshodnije za 4—5 pokusnih piohah i to sa svake strane svieta po 1, a za
petu spram sredim; đočim je plodorod od sklopa i strane svieta ovisan, to tada
našav si te plohe, gdje po jutru 40 stabala stoji i do izvjestnog rezultata đoei
mora. Odabrav si ovakovu pokusnu plohu, postupa se na istoj, kao stoje to slučaj
i kod procjene drvne gromade, bilježeć si potriebno u svoju knjižnicu.


Čim je veća razlika, čim točnija procjena, tim i pokušalište veće i precisnije
biva. Za požežke odnošajo držim za dovoljno, ako su pokusne plohe samo
V4 jutra i ako se na svakoj po 3 stabla promotre, što bi za svaki pododsjek
kod 4 do 5 pokusnih ploha, 12 do 15 stabala bilo.


Osvjedočiv se sbrajanjem, da pokusna ploha 40 stabala po jutru ili 10
na V^ ima, tada izaberimo 1 najkrupnije, i srednje, a´ treće najtanje stablo i


pocrnimo plođomjerom motriti