DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— .325 « .


da u jako proguljenih sastojinah trava potjera, koja sjedne strane i sama puno
vode tlu oduzima, a s druge strane zapriečuje opet oborinam put do tla.; to
isto pogubno svojstvo posjeduje i korov.


Stabla će tim više vlage i hranivih tvari potrebovati, 6im jače se proga-
Ijivalo bude, t. j . cim veći bude broj lišća i što je krepčija transpirativna snaga
pojedine vrsti drveća. Slabo transpirirajuće četinjače ne mršave tla ni u redjih
sastojinah, kao što više vlage potrebujuće listače. Isto tako zahtievaju bolje tlo
one vrsti drveća, koje se pod stariju dobu same čiste i za svjetlom teže, nego
li one, koje zasjenu podnašaju. Već iz toga sliedi, da ne valja svjetle (lichtbedtirftige)
vrsti drveća međjusobno mješati, nego svjetle sa sjenu podnašajućima;
najracionalnije bit će svakako miešanje listača sa četinjačami, zatim onih, s dubokim
i plitkim korjenom. jer takovo drvlje može iz razni h naslaga tla potrebnu
si vlagu i hranu upijati. Jake prozrake ili progale u starijih sastojinah
mogu na dulje vrieme samo onda većim prirastom uroditi, ako je tlo takovo,
da može neprekidno veću zalihu vode i hranivih soli
đrvij u davati , Ne uzmogne li ono to, onda je povećani prirast samo dotle
moguć i osiguran, dokle zaliha vode traje, da uzmogne mnogobrojno lišće razširenih
krošanja podpuno nadomirivati; prekorači li broj lišća taj maksimum,
to mora i daljni prirast prestati, te će od tog časa i lišće manje bivati, a mnogo
će se (s pomanjkanja) hrane i posušiti. Cim lošije je tlo, tim prije će netom
orisani pojavi na vidik izaći. Iz tog sliedi, da suhe i tople godine mnogo štetonosnije
djeluju, nego li vlažne sa izdašnimi oborinami, koje prirast podržaju i
deblje prstene radjaju. Što veća je transpirativna snaga stabalja^ i čim su povoljnije
okolnosti (toplina, suh zrak) za izhlapljivanje, tim prije morati će na
mršavih i suhih tlih gornje posljedice jakog prozračivanja nastupiti. Za to i
podnašaju slabije transpirirajuće, uviek zelene četinjače lošija tJa, a na dobrom
tlu opet mnogo jaču prozraku, nego li jače transpirirajuće listače. S toga ne
smiju prozrake na lošijih thh nikad onaj stupanj postići, kao na ilovastom,
kriepkom, svježem i dubokom tlu, nego se uviek moraju primjereno viagi tla
poduzimati. — Po mojoj dakle theoriji proriedjivanja, valjana siromašnijih tlih
samo do onog stepena progaljivati, kod kojeg bi krošnje još samo toliko lišća
producirale, koliko bi zalihi vlage u tlu potrajno odgovaralo. Predje li se ta
granica, to ne samo da prirastni procenat prestune rasti, nego usuprot padamo
u gubitak, i to usljed toga, što broj stabala sve to manji biva.


Gdje su klimatični odnošaji takovi, da se usljed više temperature transpiracija
pospješuje, tu se nigda ne smije tako snažno progaljivati, kao m stojbinah,
gdje je temperatura popriečno niža, a zrak vlažniji. Na visočinah, gdje
je tlo svuda pojednako svježe, a povod vlažnijeg i hladnijeg zraka, transpu´acija
puno slabija, nego 11 u nizinah, nalazimo, da je već od same naravi drvlje
(šuma) puno riedje, nego li u ravnici. Kako na visočinah, tako je i u sjevernih
krajevih (n. pr. u Norvežkoj) protivno južnim krajevom. Listače i četinjače
imati će u brdu i na sjeveru ondje svoju granicu, gdje temperatura više ne
dotiče, da bi mogla za hranu drvlja toli važnu transpiraciju u dostatnoj mjeri