DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 323 —


2) Kod stabalja koja su uzrasla u sklopu, ali kašnje najednoć progaljen^
bila; dolazi težište stvaranja drvne gromade na podnožje; kao ^to i kod onih
stabala koja se već od vajkada na prostoru rasla.


3) Kod stabala uzraslih u sklopu povećaje se prirastni postotak na čielom
stablu prama gori, i to kroz sve dobne mzrede i na svih stojbina, ali opet
na deblu u manjoj količini nego li u krošnji


4) Kod stabala koja su tekar kroz dva decenija u progaljenora stanju
stajala, \arira prirastni postotak debla prema gore do sredine tako neznatno;
da nam prirastni postotak opredeljen u prsnoj visini debla dovoljno točne rezultate,
u svrhe taxatorne pruža.


5) Srednji tekući prirastni postotak kod visoko uzraslih smreka i jela
kao i kod bukva nalazećih se na dobroj stojbini i u najboljem rastu, nalazi se
u sredini debljevine. L, 8^.


0 potreboći vode šumskog drvlja.


(KoBac.)


Na temelju onoga što u posliednjem broju ovoga lista spomenusmo vidimo
dakle, da su razne vaujske okolnosti u stanju transpiraciju bilja sad povećati,
sad umanjiti, te je posve naravno, da množina izlilapljivanjem izdane i
za drvlje potrebne vode, mora ne samo od vrsti drveća, nego i od vremena ovisiti
i razna biti; — isto tako. da se razni eksemplari jedr.e te iste vrsti po
razvitku (staro&ti), po listnatosti, po korenju, po tlu i stojbini. po razsvjeti itdveoma
razlikovati moraju. Razumije se samo po sebi, da u toploj porenskoj
okolini (Rheingegend), u obće na svih nižih mjestih s toplom klimom, drvlje
po specifičnoj si naravi puno jače transpirira i kod jednako razvijene krošnje
mnogo više vode i mineralnih soli u se pi´ima, po tom i puno krepčije se razvija,
usljed tog i snažnija tla potrebuje, nego li u brdo\-itih predjeli!), sa relativno
vlažnijim zrakom, sa nižom zračnom i stojbinskom temperaturom. Isto
tako je jasno, da je u toplih, južnih zemljah gubitak, a nsijed tog i potreboća
vode snažno transpiiirajućeg lišća veća, nego li u hladnih sjevernih krajevih.
A čim je veće upijanje vode, tim više i hranivih soli prima drvo iz zraka i
tla u se, a posljedica toga jest, da je tuđe produkcija organičnih biljevnib tvari
kud i kamo veća nego li. u hladnih predjelili.


Isto tako je, nedvojbeno, da drvlje u jakom sklopu,´ te usljed toga slabo
razvijenih krošanja i neznatnog broja lišća, zatim usljed zasjenjivanja i pod
uplivom hladnijeg i vlažnijeg šumskog´zraka slabije transpirira, te se po tom
i lošijim te manje vlažnim tlom zadovoljuje, nego li pojedince stojeća stabla
sa povoljnimi ranjskimi odnošaji, sa razvijenom krošnjom i velikom množinom lišća.


Takova pojedince ili na riedko stojeća stabla uzimaju tlu puno više vode
i .hranivih soli, ali se i odlikuju sa većom drvnom produkcijom od stabala izraslih
u gustom sklopu. Čim većnia su mlade biljke stisnute, što neznatniji im