DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 34     <-- 34 -->        PDF

_ 320 —


7. obzirom, da političke oblasti šumskim uredom one pogodnosti i olabkoćenje
u toli težkom i napornom izvršivanju. šumarske službe nepružaju koje
jim ne samo po obstojećih zakonih pripadaju, već koje bi se radi unapredjenja
šumarske struke, a po tom i cielokupuoga narodnjega gospodarstva
morale pružati;


8. obzirom, da političke oblasti nerazpravljanjem i neutjerivanjem šumskih
štetah nevrše svoje službene dužnosti onim marom i revnosti, koja bi se u
toli delikatni posao morala uložiti, već lienošću i nehajom svojim podupiru
štetoćince, i tako uništavaju jedini narodnji i po Bogu darovani imetak;
9. obzirom nadalje, što su šumari glasom §. 6. lit. e zakona o izbornom
redu za sabor kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 15. srpnja 1881.
lišeni gradjanskih pravab, koje i jednostavnim pisarom pripadaju, to po tom
ta struka svim inim zapostavljena;
10. obzirom nadalje, što šumari uz takove obstojnosti i sveobće protimbe
ođ strane koli od naroda, toli uprave nemogu ni uz najbolju volju razviti onoga
mara i rada oko unapredjenja šumarstva, koj bi to toli važna gospodarstvena
grana iziskivala;
11. obzirom, da je neutjerivanjem šumskih odštetah većina seljakah zadužena
tako, da, potraje li još koju godinu to mrtvilo u dosudjivanju i utjerivanju,
neće doseći cielokupni gibivi i negibivi imetak seljakah, da podmire
odštete. Upravnim organom pako valjalo bi se ozbiljno latiti posla i pronaći
modus, kako da se odštete utjeraju, a da pri tom seljak nopropađne;
12. obzirom, što političke oblasti zapOvStavljaju šumarstvo svim inim granam
uprave, i referadu istog ve^inom^sjabijini i nižim činovnikom povjeravaju; ´H
Vd. obzirom, što je ustanovom §. 8. zakona od g. 1881. predano nevještaku
razsudjivanje rada vještaka, te po tora zadano je trista neprilikah uspjeSioimnnaI;
e´podhvatu i pregnuću šumarah oko podignuća skoro propale šumarske
struke, ili njihovo nastojanje ćak i osujećeno.


14. obzirom, da su jurjired^jiše^^^^^^^^^ glede
organi|acije vapijućega u pustinji, te
15. obzirom, da je sporim razpravljanjem šumskih štetah hiljade i hiljade
prijavnicah zastarilo, tako da su štetočine! samovoljom politićkih činovnikah
izbjegli naknadi štete;
16. obzirom, da je vis. kr. zem, vlada kod imenovanja kulturnih vieć^^^^^
M!i.i?§^L™Xii^H^ 2;a šumarstvo imenovala, te tim i opet šumarstvo
svim drugim granam^ narodnoga gospodarstva zapostavila, i


17. obzirom napokon, da se šumarstvo bez ujedinjenja šumarske uprave
u rukuh jedne vlade nikako nemože nadati opravdanu napređku — te za iz-
b^eći^^^P^^^ sbog- neun^|ig. gospodarenja, izjaviti je Šumarom, sakupljenim
na skupštini hrv.-slav, šumarskoga družtva, da odbijaju svaku odgovornost
od sebe sbog- ra|>idn.0A^a.propadanja i..,posvemašnjeo-a uništenja šumah u
Hrvatskoj tako dugo, dok se reorganizacija šumarstva neproveđe u onom smieru