DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 319 —


Gosp. Milan Durst, predsjednikom.
Gosp. Mijo Vrbaiiić prvim podpredsjednikom.
Gosp. Ju lijo Anderka, drugip^^odpredsjednikom.
Za tajnika pako bude izbran g.lDr^lV. Keroškonj.
Za odbor glasovalo je 20 člana, te ""budu izabrani za odbornike ;
GG.: Ante Soretić, Josip Ettinger, Franjo Rosipal, Robert Fischbah, Frau


Kestercanek.
Za odborske zamjenike, odnosno delegate družtva budu izabrani:
Gg,: Dragutin Laksar, Vladimir Kiseljak, Hugo Grund, Ferdo Zikmuudovskj,
Vatroslav Rački.
Ostali se glasovi razciepaše. Skupština pozdravi resultat izbora srdačnim
«Živili.«


Nakon toga hude im podulje debate napredlog g^ šumara M. Starcevića usvojena
resolucija^ glasom Jcoje se upravljajući odbor upjućuje, da visokoj hr.^em. vladi podnese
svrsi shodnu predstavHc, u pogledu odstranjenja ramih manjkavosti u našoj šumarskoj
upravi u obće, a napose ´i gledam na Šumarsko redarstveni djelokrug našlJi
političkih oblastih^ u koliko se bo takove imadu u prvome redu učiniti odgo-^
vornimi za toli mah preotimajuće nazadovanje šmiiarstva u.zemlji. w^^


„Odnosnu resoluciju obrazložio jest predlagatelj sliedečimi riečmi;


1. „Obzirom, da se abiturienti križevačkoga šumarskoga zavoda, uzprko8
provedenomu preustrojstvu, po dosadanjoj praksi sbog pomanjkanja akademičkoga
osposobljenja u državnu šumarsku služba neprimaju, i po tom se domaći sinovi
u svojoj k:ući lišavaju kore kruha, i sbog pomanjkanja prikladnih rajestah
za njihovo osposobljenje šumarski proietariat sve to više raste;
2. obzirom, da se strancem iiajljepša mjesta podieljuju, tako da je uz J
protekciju i prijateljstvo staiite pede moći polučiti šumarničko mjesto, čak i v
kod šumskoga ravnateljstva i bez akademičkoga usposobljenja^ bez_hrv|tsko-f °^
ugarskoga državljanstva.´1 )bez ikakove pn^kse u loj struci —nasuprot Hrvati. \
svršTvši križevacki y;avo(}, nc^moau s^- niti kao \i(´žbeni(´i kod državnih šumskih ^"´´
upravah namjestiti;
B, obzirom, da se šume danomice sve to više uništuju, tako. da će uslied ^
toga haranja za koji decenij istih skroz nestati^ ^-´^´ ^^´ P*^ *^*^i^ prouzročiti raz- *
sulo narodnje sreće i blagostanja;


4. obzirom, da političke oblasti prekrštenih rukuh gledaju to rapiduo propadanje,
uzprkos da jim se danomice hiljada prijavnicah te devastacije predaje;
5. obzirom, da političke oblasti toli sporo i neha^jno šumske štete razpravljaju,
tako da se štetočinac istom za 3—4 godine nakon počinjenog prekršaja
na odgovornost poziva, te sbog toga sporoga prestupka na haranje još
većnaa bodri;
6. obzirom, da političke oblasti dosudjene šumske odštete nikada neutje^ruju,
ili ako prividno utjeraju, to neutjeruju onom strogošću, koja bi nuždna
bila. i kao priznato jedino radikalno sredstvo kadra prepriečiti daljnu devastaciju ;
´ ´ ´ 24 .