DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 317 ~
Milan.pl. Durst, kr. ravnatelj državnih šuma iz Zagreba.
Mijo Vrbanić, kr. šumski nadzornik iz Zagreba.
Ante Soretić, kr. državni šuinarnik iz Zagreba.
Hugo Grund, kr. državni šumarnik iz Zagreba.
Eduard Rosipal, kr. državni šumarnik iz Zagreba.
Josip Ettinger, kr. katastralni šumski nadzornik iz Zagreba.
V.jekoslav pl. Keroškonji Dr., izvjestitelj za obrtne škole kod vis. kr. zem.


vlade iz Zagreba.
Franjo Rosipal, vlast, šumarnik nadbiskupije iz Zagreba.
Fran X. Kestercanek, kr. žup. nadšumar županije zagrebačke,
Robert Fišbacb, Rr. šumar kod šum. nadzorničtva vis. vlade u Zagrebu.
, Mijo Zubundjija, nadšumar imovne obćine u Ogulinu.
Dragutin Laksar, nadšumar imovne obćine u Rakovcu.
Gjuro Koča, nadšumar imovne obćine u Vinkovcih.
Maksa Prokić, nadšumar imovne obćine u Mitrovici.
Josip Barišić, šumar imovne obćine Petrovaradinske.
Martin Starćević, šumar imovne obćine Gjurgjevaćke.
Dragutin Kadić, šumar imovne obćine Gradiške.
Josip Bunjata, šumar imovne obćine Gjurgjevaćke.
Šandor pl. Eeroškonji, šumar imovne obćine Gjurgjevaćke.
Stjepan Frkić, protustavnik Slunjske imovne obćine,
Dragutin Trotzer, obćinski šumar za kotar dugoselski. /% «^
Ivan Partaš, obćinski šumar za kotar samoborski. . ~^´
Od strane visoke kr. zemaljske, slav. poglavarstva grada Zagreba, kao i
kr. šumarskog ućilišta u Križevcib nije nitko skupštini prisustvovao.
Nakon pozdrava skupštine po đružtvenom predsjedniku velemožnom gosp.
Milanu Durstu, bude per acclamationem gosp. R., Fišbach izabran perovodjom
glavne skupštine, te pošto se tako skupština konstituirala prešlo se na razpravijanje
pojedinih točaka dnevnoga reda.
Prije svega bude pročitan dopis g. nađšumara Perca iz Otočca, kojim žali
što mu nije moguće ovogodišnjoj glavnoj skupštini prisustvovati, a podjediio
družtvu javlja radostan viestj da je otočka imovna obćina opredielila svotu
od 100 for. u korist dnižtveiie pripomoene´ zaklade.
Na predlog g, Barišića^ bude u zapisnik uvrštena zahvalnica slavnoj
Novo-Gradiškoj imovnoj ohcini^ na vanredjio prijateljskom odzivn^ prema drnžtvu, ^
te zaključeno po mogućnosti dogodišnju glavnu skupštinu u Novoj-Gradiški
obdržavati.
Na pređlog g. M. Starce vica, bude zaključeno, u ža|tisnik uvrstiti |
sažaljenje, što žali bože družtvu kao ni upravljajućem odboru, uzprkos svib na-|
sTojanja, do sada nebje moguće, đružtvenim zaključkom na mjerodavnome mjestu ,^
zasluženo uvaženje pribaviti.
^"""""""Žatim pročita družtveni tajnik jur u posliednjem broju ovoga lista obširno
objelodanjeno isvješće, o radu upravljućeg odbora šumarskog družtva.