DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 30     <-- 30 -->        PDF

™ 316 —


VIH. Glavna skupština


hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, obdržana u Zagrebu
dne 26. listopada 1884
Kako to jur p. n. g. članovom družtva objavljeno bilo, bio je upravljajući
odbor prisiljen, svojedobno za dne 5. kolovoza t. g. i sliedeće dane u Novu(^^^
1 sazvanu ovogodišnju glavnu skupštinu družtva, ponajprjje radi izbora
saborskih, ter neizvjestnih komunikacija početkom kolovoza na Savi, odgoditi
do pod konac mjeseca rujna, kako je medjutim i opet predsjednik a i tajnik
družtva, to doba zapriečen bio skupštini prisustvovati, a i usljed nastavših kiša
vrieme poplava u posavju nastalo, bio je upravljajući odbor uvaživši sve obstojnoiti
konačno prinukan, odustati od toga, da se ove godine glavna skupština u
Novoj-Gradiški obdržaje, te zakljući za dne 26. listopada t, g. sazvati u Zagreb
poslovn u glavnu skupštinu uz sliedeći program:


1. Dne 25. listopada, sastanak skupštini prispjelih, članova u prostorija
poslujućeg odbora, kod „Cara austrijanskpga*´ — prijateljskog dogovora radi.
2. Dne 26. listopada, obdržanje same skupštine, u prostorija slavnog hrvatskoga
slavonskog gospodarskog družtva, uz sliedeći dnevni red:
a) Pozdrav skupštine po družtvenom predsjedniku.
b) Izbor perovodje za glavnu skupštinu.
G) Izvješće družtvenoga tajnika o đielovanju upravljajućega odbora družtva


tečajem god. 1884.
d) Izpitivanje zaključnoga računa za godinu 1883.
e) Ustanovljenje družtvenoga proračuna za god, 1885.
/) Skontrovanje družtvene blagajne i družtvenih zakladah naime, zaklade


utemeljiteljne i zaklade pripomoćne.
g) Izbor novog upravljajućeg odbora u smislu novih po visokoj vladi odo


brenih družtvenih pravilah,
(§. 13.)
h) Pojedini predloži družtvenih članova.
i) Ustanovljenje mjesta za buduću glavnu skupštinu.
j) Ovjerovljenje skupštinskoga zapisnika.


3. Zajednički objed skupštinara u svratižtu kod lovačkog roga i razstanak.
Prije nego li predjemo na spominjanje samih zgodovština na glavnoj
skupštini, spomenuti nam je jošte naročito, da je upravljajući odbor samo nerado
odustao od prvobitno utanačenog programa, i to tim više, što se u kolovozu
bilo nadati, da bi skupština u Ifevoj^jradiški u svakom pogledu liepo
uspjeti mogla bila, te što je upravljajući odbor baš i osjećao potrebu, da se
ove godine glavna skupština aicSIavoi^ii^obdržaje, nu kako jur gori iztaknuto,
okj)]nQsti.buahii, jace od volje.


Prelažeć sada na sam izvještaj o ovogodišnjoj glavnoj skupštini, iztaknuti
nam je prije svega onu gospodu članove, koji skupštini prisustvovaše, a
to bijahu gospoda: