DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 315 —


Kod ove vrsti nalazi se velika množirm sme<]ja>stilK gusto zbitih kupica
na obih strana plojke, te prouzrokuje postanak velikih, izsui^.enih. binedjastili
pjega. Iznimice razširuju se te ljage od ruba lisfa pranm sredini i to uvjeke
tim redom, da rasta postepeno od vrha prama podnici lista, (a nikad od podnice
prama vrhu), zauzindjuć kadkada čitavu plojku.


Mrlje su svietle, smedjaste i zeleno sniedjim rubom omedjene. a truske sa
dvie kapljice, dugoljasta i eliptična su oblika.
Ovaj poslednji grib poznat je samo dosada na bukvi, i to na Fagiis silvatica
var. atropurpurea, u bašćah i šetalištih goričke okolice.
Na običnoj bukvi veoma je riedak, pa istovjetno sa drugirni prerano odpadanje
lišća prouzrokuje.
Mimogred budi spomenuto, da su u Thilmenovom djelu: /Herbarium mycologicum
aeconomicum" ove poslednje dvie vrsti obsiruo pod brojem 238. i


598. opisane.
III.
Pestalozzia monohaeta Des.


Jedan zanimivih i u rod Pherophideah spadajući grib jest „Pestalozzia,"


Truske ovamo spadajućih vrsti vretenasta su oblika, sastojeće od 4—5
stanica, od kojih su srednje 2 ili 3 obično mrke boje, dočim su krajnje bezbojne.
Gornja stanica okrunjena je dviema ili trima bezbojnima dlakama, koje su prama
vanjskoj strani zavijene; dočim se je doljnja stanica u vrctenasti silj pretvorila.


Na živom, mrtvom i uvehlom lišću raznoga bilja, kao i na granju, plodovih
i šešarkah živi veliki niz pestalozzia vrsti, koje se tim karakterišu, što
prave razmierno velike plosnate, obično lahko odstranjive, tamno crne kupice,
koje, ako se grib na lišću nalazi, ograničuje svietao rub.


Nas osobito zanimajuću vrst i to jednodJaku pestalozziu, nalazimo veoma
često na kitnjaku, redje na pitomom kestenu, te ju možemo razpoznati po
okruglih, izsušenih i trulih, smedjasto sivih mrljah.


Ove mrlje dosta su guste, tako da možemo na razvijenom listu hrasta do
8 takovih mrlja zamjetiti, koje su bez ikakova sustava poredane. Usuprot tomu
tvore kupici više manje koncentrične krugove.


Truske su od Pestalozzije monochaetae četverostanične, sa jednom malom,
nješto uzvinutom dlakom. Uzroci, zašto je pestalozzia monochaetae našem drveću
štetna, isti su kao i kod G-locosporiah.


Već u ljetu pojavljuje se pestalozzia na hrastovom hšću. to još prije, nego
se pojave oni crni kupici, obumre veliki dio listnoga tvoriva.
List postane škuljav, podere se, pa može, ako je atmosfera podulje vlažna,
i u gnjilobu preći.


Drveću nisu gribovi kadri prouzročiti smrti, ako se i u velikoj mjeri (^to
je obično i slučaj) pojave, pa se zato nemoramo zanj toliko bojati, kano za
mlaiije drvlje i zeljnato bilje, kojemu ovakovi gribovi i pogubni biti mogu-


Ka štimskim štctiteljem ih moramo ali ipak računati, a kao takovi opet
zaslužuju, da se uman praktičar na nje osvrne.