DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 2     <-- 2 -->        PDF

- 288 —
Zakljucujuć ovime to razmatranje, uvjereni smo, da smo izpunjali dužnosti
svoje, prema družtvu kao i prema sudrugovom svojim, kojim pođjedno i opet
najiskrenije hvalimo, što nas domoljubnim požrtvovanjem kao i mavom podpomogoše.
Svima pako neka bude sveudilj na pameti, da je napredak naš, jedino
u rukuh naših. p^ X. K.


P I 0 d 0 m J e r.


Piše M. Radošević šumarnik.


Medju glavne šumarske zadaće ubrajamo i procjenu Šumskog ploda t. j .
žira lužnjaka, kitnjaka i cera, te bukvice, a dolazi k tomu još kesten i šiška.
Mi neimasmo do sada baš nikakova pomagala tomu, a o toli zamašaoj zadaći
spominje se samo, da si praktičan šumar tečajem više godinah podatke pribavlja,
te prema tomu procjenjuje. To je pojam vrlo obsežan, a dok bi si šumar
takvo izkustvo i podatke sabrao, dotle bi daleko važnije svoje zadatke
zanemario, a do takovih sjegurnih podataka mogao bi, al do kada doći? Procjena
ovog nuzužitka gotov su iluzorium — to se njekati neda, a što nas je,
imamo vrlo malo one strpljivosti, kakove sabiranje ovakovih podataka zahtieva;
s toga bi mogao uztvrditi, da ih naše šumarstvo niti u arkivu kod centrale
neima, a gdje će ih mlađi šumar spremiti?


Mi to do sada cjenismo samo, da je proej^enjeno, a pred resultatom n. p,
dražbah imasmo straha,


Procjena ova povjerava se obično šumarom, a ima ih takovih, koji stupiv
u službu 0 tom niti pojma imati nemogu, što niti je čudo, kada o tom naputkah
neimamo.


Do sada postupasmo tako, da ocularno cjenismo plodine te o neviđjenom
ipak zakljucismo, koliko hektolitarah po jutru posjedujemo ili koliko svinjah
prožiriti možemo.


Ima trudnijih šumara doduše, koji je nastojao konstatirati, koliko jedno
svinjče dnevno pojede, al tko mu kriomčareno proriče? Ima ih i takovih, koji
dalekozorom u sastojinu zavire te nagađjaju, a čifto, cjeneć šišku, puca u zrak
ili svoje profete izpitkuje, zakljucujuć od 1 lužnjaka samca koliko na 1,000.000
stabalja šiške ima — pa još mudrijaši ovi bezobrazno laž brane, ako im tko
procjenu takovu ruglu izmeče!


To spomenuh obćenito, a priznati ću i moje bivše procjene, koje akoprem
velikim naporom pomoćju dalekozora — monocle-a, a i binocle-a obavljane bijahu
— ipak iluziom proklamiran; zato me i ova zadaća vazda najvećma uznemirivaše,
a ipak joj mimoići nemogoh, jer mi nitko pomoći nemogaše. Kao
upravitelj šumski mislio sam tu procjenu naučiti od šumara, al kako, kada je
ovaj od lugara, a ovaj od svinjara, a svinjar od svinje naučiti htio — uvjeriv
se dakle, da svinjče moj učitelj biti nemože, razmišljao sam, kako tomu bar
donekle doskočiti i evo me s mojim naputkom :