DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 302 —


1. Svi se lovci, imadu bez iz;nimke i bez prigoTOta lovačkoj komandipodvrći.
2. Oni nesmiju podnipošto, opredieljena jim cekališta i mjesta svojevoljno
mienjati.
3. Kad stignu na cekalište, imadu se odmah opremiti t. j . pokazati se
susjedu, stelju ili snieg ogrnuti s mjesta gdje čekaju, grančice, koje bi ih u
nišanju mogle prieciti, bez štropota odrezati, pušku navinuti, ter se čim mirnije
zadržavati; a kašljati ili kihati dozvoljeno im je u slučaju nužde jedino predržeći
u rubac.´
4. Kad streljaju na divljač, treba da si dobro označe ili zapamte mjesto,
na kome uastrieliše zvier, za da se po obavljenom izgonu onda, takova svrsi
shodno potražiti može.
5. Kad se hajkaćl, do na njekoliko stotina koračaja približe lovcem,
nesmiju više lovci, u ravnici ili niz brdo, u pravcu lovišta streljati, već imadu
divljač pustiti, da predje lovačku liniju, jer se inače lasno dogodi koja nesreća.
Po dovršenom pogonu, napokon ima susjed susjeda ozvati fućkalkom, te se
nesmije prije ođaljiti s mjesta, dok nije siguran, da ga susjed razumio i čuo.
Što se napokon tiče pravila, valjana za redatelja pogonića, to treba
iztaknutl.


Ako li nejma na razpolaganje dovoljnu množ pogonića, to se ta čeljad,
koja jedino štapovi proviđjena, imade momak po momak, u razmjernih razmacih
ponamjestiti, a pogon imadu započeti, tek na dani znak, nu pri tom jih
valja podučiti, da ya:^da ostaju jednako podaleko jedan od drugoga. Zabraniti
im se pri tom mora, da ne dižu bezpotrebnu halabuku, za da se vuci susjednih
lovišta prije dobe neiztjeraju, a dovoljno je ako pogonići pri tom samo od vremena
do vremena, štapom po grmlju i stabalju udaraju, fućkaju ili kašljaju,
jer će inače lovci obično zakasniti.


Imade li nasuprot dovoljno hajkaća, to se isti imadu u tri hrpe ponamještati,
povjeriv pri tom nadzor i vodstvo, nad svakom takovom hrpom po jednome
lovcu. Jedna hrpa sačinjava središte, druga pako, po mogućnosti do lovačke
linije, desno krilo, a treća lievo krilo, za da se -pako medju pogonići
uzdrži nužđni red, priedieljuju se obično vodnikom (lovcem) još po njekoliko
lugara ili lovaca, a čitava se povorka nakon što se tako cielo lovište opasalo,
iia dani znak, stavi u gibanje t. j . hajka ^apočme.


To bi bila u kratko spomenuta ponajglavnija pravila, kojih nam se čim
strožije držati, želimo li, da nam hajke ne ostanu bez uspjeha. Kod povećih
hajka, običajno jest krom toga još i nacrtno označiti prostorinu za svaki pojedini
pogon, red kojim se pojedini srezovi budu poganjali, mjesta na kojih se
kod svakog pojedinog pogona budu lovci kao i hajkaći ponamještall kao i
mjesto, gdje se lovačka družina, po svršenoj hajci svaki put sastati imade.