DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 15     <-- 15 -->        PDF

, _ 301 —


i ona pravila, kojih nam se pri tom držati valja, hoćemo li, da nam se izplati
trud.


Hajkom zovemo onu vrst lova, pri kojem se divljač po pogonićih, sležaja
prema lovcem i strielcem priganja, te se obzirom na to, kod svake hajke,
sjedne strane lovišta ponamještaju strielci, s druge jim se pako strani priganje
po pogonićih divljač i zvjerad.


Lovac, komu pripade uredjenje lova, i ponamještanje strielaca, imat će se
pri tom, vazda sliedećih pravila držati:


1. Kod te vrsti lova, ne valja odrediti kratka tjeranja (kleine Triebe), a
lovačka čeljad, valja uvjek, nakon što jim se preporučio oprez i pažnja, ter
označila zvjerad i divljač, koju smjeti streljati, tako ponamještati, da im vjetar
bude u lice duvao, ter po mjestih, kud divljač u obće običaje mienjati, prolaziti
ili ti preskakivati.
2. Lovci treba, da se tiho i bez halabuke ponamještaju, ne smije se pri
tom ni glasno govoriti, a kamo li fućkati, psikati itd. iU u obće inače larma
dizati, jer će inače i mudra lija a i stric vuk, prije uzmaci, nego li se još
lovište moglo opasati.
3. Lovce ne valja ponamještati na daleko, nipošto pako u većih razmacih,
van tako, da svaki njih kadar, svu medju njim i susjedom mu projureću zvierad
hitcem dohvatiti.
4. Lovce valja po mogućnosti u ravnoj crti ponamještati, ili pako u pravcu
luka ili tupog kuta, al svakako tako, da susjed susjeda još dobro razabrati
može. —
5. Ako li se cesta ili prosjeka (špalir) imade posjesti, to se lovci imadu
tik pred lovište smjestiti. Jer se u tom slučaju neće moći, tako lasno nesreća
dogoditi, s neopreznog pucanja, kao što onda, ako lovci s protivnih strana puta
čekaju. U koliko bo neviešt, a često i neoprezni strielac, tako, i onda već
slobodno puca, kad je divljač tek lanac lovaca preskočila — oTfbo mora prije
no će opaliti ipak nišaniti, a tim i od trena na tren pogibelj manja, dočim
naravno obratno i opet onda, ako se lovci s protivne strane razmedje ponamještaju,
jer dok u tom slučaju lovac divljač na nišan dohvati, već je ista
često baš i na razmedji lovačke linije, tako da mu hitac može postati smrtonosan
po susjeda. Osim toga neće ga u prvo spomenutom slučaju, ni divljač tak-o
lahko spaziti, kao što onda, kad bi lovci s protivne strane ceste ponaraještani
bili, u kojemu se slučaju obično i opet vrati, bez da smo bili kadri nišaniti
6. Lovac, kojemu jest povjerena zadaća, ponamještanja lovačke čeljadi,
treba da bude uvjek zadnji u redu lovaca, za da se uzmogne vazda osvjedočiti,
jeda li svaki lovaca na svom stajalištu, kao i stoga, da odanle uzmogne,
pogonićem (hajkačein) fućkaikom, iliti rogom podati znak, kada im valja započeti
tjeralicu, bez da ipak pri tom ostalim lovcem kvari doček zvjeri.
Prelazeć sada na pravila, kojih se lovci kod hajke držati imadu, spomenuti
nam je: