DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 298.—
3. U obće rečeno: uobičajeno pomladjivanje n\ješovitih hrastovih i bukovih
šuma išlo je prozračnim sjekom više bukvi u prilog, a hrastu se nije pomagalo
posebnom njegom, da se u smjesi pomladi i uzdrži; dočim je opet cielokupno
gospodarenje težilo za uzgojem čistih sastojina, slabo mareć za buduće
posliedice. ...
4. Šumske služnosti a osobito prekomjerni užitak žirovine, i davanje potrebnog
gradivog drva bez mjere i reda svakomu, veoma su krive dielomičnom
propadanju hrasta u šumah. A obća rastrošnost uz česte požare podvostručila
je poraba hrastove gradje, koja se je samo davala bez obzira gdje.
5. U mjestnih občinah gdje je bilo obilje šumah krčilo, se šumsko tlo u
ratarske svrhe. Tečajem vremena ološiv tlo bilo je napušteno. Naravna je tomu
posliedica bila, daje tlo izgubilo plodnost, te se nije mogao na zapuštenu tlu
hrast pomladiti
6. Neobuzdane šumske kradje koje se godimice progresivno množe, i koje
su išle najviše za krađnjom vriedna lii-astova drva, uz blagi kazneni postupak
sa spekulanti; najviše su krive, da je iz mnogih šuma hrasta postepence
nestalo.
7. Šumskimi požari, koji su u posliednjih decenijih godimice harali u ovdašnjih
šuma, opustjelo je šumsko tlo nestajanjem gornje plodne steralje, a na
ološenu tlu je dakako kod pomladbe hrast izginuo, dočim se bukva uz prijazne
ine okolnosti čista pomladila i uzđi^žala.
Isto je tako prekomjerno sgrtanje lišća i stelje u nekojih šuma dielovalo
na ološenje tla, a po tom i na nestajanje hrasta.


8. Prebornim izsječenjem i biranjem hrasta u mješovitih šumah za razne
obće i državne potreboće, (još i za državne uprave šumah), nestajalo je hrasta;
dočim se nije ništa uradilo, da se opet uzgoji.
Nekad je hrast u ovdašnjih šuma sa bukvom vrstno uspievao. Danas ga
je pako usHeđ navedenih uzroka iz smjese skoro sasvim nestalo, na korist čistih
bukovih ŠLima.


Bukva sama nebi trebala neobhodno mješovitosti, dočim hrast treba osobito
u onom slučaju, kad raste na tlu koje oslabljuje.. Eastuć u smjesi sa bukvom
koja tlo sveudilj zaštićuje i popravlja, može se hrast u izvrstnoj kakvoći
uzgojiti.


Nekadanje mješovite šume hrasta i bukve bile su u podpunu sklopuHepu uzi^astu. Pogledajmo si pako danas te nekad Mepe šume: Nema prediela
niti sastojine šumske u kojih nema ovećih čistina i šuraarica resom i čbunji
obraslih, tako ološielih, cla na njih već niti nuždna gorska trava za pašu neraste-
Na mjestih opet pomolilo se pusto i golo stienje, a nesrećni kamen vapnenac
tim većma pomoljuje bielu glavu, čim se više pustoše šume, a nestaje gornje
steralje zemlje.


Vremenom nastale čiste bukove šume podlegle su uslied šumskih požara,
dočim nebi toliko, da je u njili uzdržan u smjesi hrast koji je napram svim
nepogodam. žilavije naravi.