DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1884 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ 297 —


uporaba takovih šuma, te se mora misliti na veća dobit smemjuće šumsko gospodarstvo.
Širenjem čistih bukovih šuma pada ciena šumam, a po tom je i
takovo gospodarenje, koje za tim teži, zatorno.


Danas već gorko pati ovdašnje žiteljstvo iislied manjka hrastova gradiva
drva; a nenamirenje potrebe radja i radjati će zlimi poslieđicami. — A imovna
ova obćina radi toga i jest najvećma pasivna jer neima vriedna drva koje bi
unovčiti mogla, pa makar samo toliko, da troškove najnuždnije gojitbene i
upravne pokrije. Iz toga se uvidja dokud uzgajanje čistih bukovih šuma dotjerati
može.


Narav sama treba nam biti kažiputom, a ona nam veli, da u buduće što
više hrast, a najpače u smjesi sa bukvom uzgajamo,


Akoprem nijedno drvo neiziskuje toliku skrb oko uzgoja kao što hrastovo,
to ono ipak kao najplemenitije naše drvo trud podpuno naplaćuje. Hrastovo
drvo danas je u velikoj cieni, ono se uporabljuje u prerazličnih gradnjah i
obrtih, a hrastove šume nam daju nuz drvo i dragocjene ine nuzgredne proizvode.
Pa i sa gledišta čisto finaneialnog zaslužuje hrast našu najveću pozornost,
pošto u inače istih okolnosti novčani prihod bukve znatno nadkriljuje.


Staro je izkustvo: da hrast u smjesi sa bukvom ima osobito Mep uzrast
i izvrstan prirast, što ga čini za gradnju osobito sposobnim.


Navedenim nemislira pako, da se uzgoj bukovih šuma sasvim podredi i
prezrie, nego da se samo primjereno goje, a da se više druge vriednije vrsti
drveća podupiru.


Obće nam budi načelo da u čistih bukovih šuma uzgojimo mješovitost od
bukve i hrasta, a gdje još ima takove smjese, valjanim gospodarenjem uzdržati
ih. — Ovo se sve dade tim lakše izvesti što je ovdje svuda tlo prijaj uće obim
vrstim drva; a i tragovi se nalaze, da je svud uz bukvu, hrast liepo uspievao.


Uzroci pako, s kojih je hrastovina iz ovdašnji šuma nestala, daju se na
slieđeće svesti:


1. Nije se postupalo kod uzgoja po pravilih, koje nas i izkustvo uči, da
naime hrast u mladosti nepodnosi trajnu zasjenu, dapače da u sasvim slobodnom
stanju bolje uspieva, nego u zasjeni drugih drvlja. Hrast ljubi osobito svietlo
i prosto stanje, a gdje tih uvjeta neioia, ondje zakržljavi. U mješovitih mladjih
bukovih i hrastovih šuma zasjeni bukva svojom gustom krošnjom hrast, kojega
onda prieči u uzrastu, tako, da pomalo mora izginuti- Tu bi se već za rana
moralo ići hrastu u pomoć tim, da bi mu se proredjivanjem bukve osiegurao
uzrast i potrebno mu slobodno stanje. Neproredjivanjein bukve zaostajaše hrast,
kojega je bukva vremenom na skroz nzko površje stjerala.
2. U onih šuma u kojih se je hrast u podredjenom razmjeru nalazio, nije
se on uzdržavao u nađstojnom stanju, tim, da bi mu se dao na nekoliko godina
predrast, da bukvu rastuć nadkriljuje. Tim bi se bila kriepka za gradivo
sposobna stabla uzgojila, a bukva nebi hrast ugušila.